ป.ป.ส. เปิดสายด่วน 1386 ไขข้อข้องใจ “กัญชา” ผลิต-ขาย-นำเข้า ส่งออก-ครอบครอง-เสพ

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่า วันนี้ (27 ก.พ.) สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ เปิดสายด่วน 1386 กด 3 เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสอบถามปัญหา รายละเอียดเกี่ยวกับกัญชา สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) มีผลบังคับใช้และประชาชนหลายภาคส่วนให้ความสนใจในกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับกัญชา ไม่ว่าจะเป็นการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ครอบครองหรือเสพ ประกอบกับขณะนี้มีการนำเรื่องกัญชามากำหนดเป็นนโยบายของพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงด้วย อาจทำให้ประชาชนสับสน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า กัญชา ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายทั้งจำคุกหรือปรับ เพียงแต่กฎหมายผ่อนปรนให้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น ซึ่งการอนุญาตให้ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกและครอบครอง ในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้รัฐจะดำเนินการเอง หรือหากเป็นเอกชนต้องเป็นการดำเนินการร่วมกับรัฐ ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรการกำกับดูแลในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่จำเป็นต้องเข้าถึงสารสกัดจากกัญชาในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคที่สามารถบำบัดรักษาได้และเพื่อผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดหากยังไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถปลูกกัญชา หรือใช้สารสกัดจากกัญชาในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้