เครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กต้นแบบ ผลงาน ม.แม่โจ้

ในปัจจุบันนี้ เป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวกันในหลายจังหวัด เพราะต้นข้าวส่วนใหญ่จะสุกและแก่พร้อมเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปี ขณะเดียวกันเราคงจะเห็นรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่วิ่งทำงานอยู่ในพื้นที่นา บางรายอาจจะเป็นการเกี่ยวข้าวของตนเอง แต่บางรายอาจจะเป็นการจ้างรถเกี่ยวข้าวเข้าไปเกี่ยวในแปลงนาของตนเอง เป็นการสะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงานคนงาน เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ส่งขายให้เจ้าของโรงสีได้ทันที

เกษตรกรบางรายคงอยากจะมีเครื่องเกี่ยวข้าวไว้เป็นของตนเองบ้าง แต่คงสู้ราคาไม่ไหว เพราะแต่ละเครื่องแต่ละคันจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท อีกทั้งยังต้องมีรถบรรทุก 10 ล้อ สำหรับขนส่งเคลื่อนย้ายจากบ้านไปยังแปลงนา อีกทั้งไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลบำรุงรักษาด้วย ยิ่งเป็นการลงทุนที่สูญเสียเปล่า

รศ. เสมอขวัญ ตันติกุล

ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้คิดค้นดัดแปลงเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กต้นแบบ สะดวกต่อการใช้งาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนอย่างยั่งยืน กลุ่มเกษตรกรสามารถหาซื้อไว้ใช้บริการแก่สมาชิกได้ทุกราย หรือรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอีกทางหนึ่ง

รศ. เสมอขวัญ ตันติกุล อาจารย์พัฒนฌาน วิเชียรรัตน์ ได้ให้รายละเอียดว่า ประมาณปี 2558 คณะวิศวกรรมฯ ได้ใช้เงินส่วนตัวในการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก ติดตั้งบนรถไถเดินตามที่ใช้กันโดยทั่วไป ใช้เครื่องยนต์สูบเดียว ขนาด 11 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยล้อยาง ผลการวิจัยทดสอบพบว่า สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง ทีมงานผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณวิจัยไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านโครงการบูรณาการ

เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ติดตั้งข้างรถเกี่ยวนวด

ต่อมาได้รับงบประมาณสนับสนุนเมื่อปี 2561 ทีมงานจึงได้เริ่มศึกษาวิจัยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคาดหวังจะได้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กต้นแบบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี และมีต้นทุนไม่สูงมากนัก เกษตรกรมีความสามารถในการจัดซื้อไว้ใช้งาน ภายหลังจากการศึกษาวิจัยแล้ว ได้ทำการทดสอบพร้อมการวิจัยภาคสนาม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ 3 จังหวัดภาคอีสานใต้ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

จากนั้นได้นำโครงการเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบรถเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กต้นแบบ ที่ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้ง 11 จังหวัด เข้าร่วมอบรมถึงระบบการทำงาน วิธีการใช้ การขับเคลื่อน การบำรุงดูแลรักษา โดยให้กลุ่มเกษตรกรแต่ละจังหวัดรวบรวมพื้นที่ประมาณ 450-500 ไร่ หรือที่กรมส่งเสริมการเกษตรเรียกว่านาแปลงใหญ่ ต่อการจัดสรร 1 คัน ขั้นตอนต่อไปคือการนำเสนอกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสนับสนุนการผลิตรถฯ แก่กลุ่มเกษตรกรใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ใช้สายพานส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปสู่ระบบต่างๆ

ในด้านการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กต้นแบบนั้น ระบบการขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้นำระบบการขับเคลื่อนของรถยนต์ซูซูกิ รุ่นแคริเบียน ซึ่งเป็นระบบที่มีแรงบิดในการขับเคลื่อนมากและมีน้ำหนักเบากว่ายี่ห้ออื่นๆ สามารถเดินรถได้ทั้งระบบ 2 ล้อหลัง และระบบขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อมกัน

พลังงานกระแสไฟใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ ที่สามารถจ่ายไฟกระแสตรงและใช้เก็บกระแสไฟไว้ใช้ได้จากระบบการชาร์จของเครื่องยนต์ ด้านหน้าเครื่องนวดจะมีซี่ลวดเหล็กแข็งเพื่อช่วยในการกวาดและยกต้นข้าวที่ล้มติดพื้นท้องนาให้สูงขึ้น จากนั้นจะถูกส่งต่อเข้าระบบการตัดลำต้น ผ่านระบบการนวดให้ฟางข้าวและเมล็ดข้าวเปลือกแยกออกจากกัน เศษฟางจะส่งออกด้านหนึ่ง

ท่อส่งข้าวเปลือก สามารถพับเก็บได้

ส่วนเมล็ดข้าวเปลือกจะถูกส่งต่อผ่านท่อเหล็กกลม ลงสู่กระสอบบรรจุข้าวเปลือก เครื่องยนต์ต้นกำลังก็จะใช้เครื่องดีเซลสูบเดียวที่ใช้กับรถไถเดินตามทั่วไป แต่ได้เพิ่มระบบการสตาร์ตเครื่องด้วยระบบสตาร์ตเหมือนกับรถยนต์ทั่วไป ล้อรถเกี่ยวนวดจะใช้ดอกยางที่ใช้กับรถไถเดินตามที่มีดอกยางขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้งขอบกระทะป้องกันการจมในดินโคลนของล้อหลักด้วย รวมทั้งหมดแล้วมีต้นทุนประมาณ 1-2 แสนกว่าบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ. เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (081) 951-9232