เตือนชาวนาอย่าหลงกล เห็นฝนแล้วรีบทำนาปรัง เสี่ยงขาดทุนยับ

วันที่ 10 มกราคม นายวิเชียร พวงลำเจียก อดีตนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกบ้างในพื้นที่ภาคกลาง และในทุ่งยังพอมีน้ำขังอยู่บ้าง อันเป็นผลมาจากน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่ขอเตือนชาวนาว่าไม่ควรเร่งทำนาปรังเต็มพื้นที่การเพาะปลูกทั่วทั้งภาคกลาง เพราะเชื่อว่าจากการพยากรณ์อากาศและประเมินสภาพอากาศจากหลายหน่วยงาน คาดว่าจะเกิดภาวะภัยแล้งแน่นอนในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ และแน่นอนว่าในทุ่งนาจะขาดน้ำเพื่อการเกษตรอย่างหนัก

นายวิเชียรกล่าวว่า ต้นข้าวนาปรังจะมีอายุ 120 วัน หรือ 4 เดือน จึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และช่วงนี้เป็นต้นฤดูกาลเพาะปลูก หมายความว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดังนั้น จึงเกิดความเสี่ยงอย่างมาก หากชาวนาทุกคนเห็นว่าฝนตกและเดินหน้าทำนาปรังเต็มพื้นที่

“สำหรับตนเองมีพื้นที่นาประมาณ 30 ไร่ การเพาะปลูกรอบแรกในปีนี้ทำนาปรังเพียง 15 ไร่เท่านั้น ในจุดที่ใกล้แหล่งน้ำ ที่นาดอนหรือนาไกลแหล่งน้ำไม่ควรทำนา เพราะเชื่อว่าเสี่ยงขาดน้ำและเสี่ยงขาดทุน ดังนั้น ช่วงนี้อยากให้รัฐบาลหรือกรมชลประทาน ออกมาประเมินสถานการณ์น้ำ  เพื่อทำนาปรังอย่างเป็นทางการ พร้อมออกประกาศเตือนชาวนา เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อความชัดเจนในการวางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง” นายวิเชียรกล่าว