กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสหกรณ์ผลิตผลไม้พบสหกรณ์ผู้ซื้อ เปิดจองทุเรียนล่วงหน้า กก.ละ 130 บาท

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องการส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตผลไม้เกรดพรีเมี่ยมให้คนไทยได้รับประทาน และใช้เครือข่ายสหกรณ์เป็นช่องทางกระจายผลผลิตไปทั่วประเทศ จึงชวนสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ทำข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นฝั่งของผู้บริโภค เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายผลไม้ผ่านกลไกสหกรณ์ โดยจะเน้นการระบายผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งมังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย ส้มสายน้ำผึ้ง จากสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคเหนือ โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและประสานงานกับสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้กับสหกรณ์ผู้ซื้อ เบื้องต้นได้มีการทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง ผลิตทุเรียน กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตส้มสายน้ำผึ้ง และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดยะลา จำกัด ผลิตลองกอง ทำข้อตกลงกับตัวแทนสหกรณ์ผู้ซื้อ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายเชิดชัย พรหมแก้ว

นอกจากนี้ จะมีการนำร่องเปิดให้สั่งจองทุเรียนล่วงหน้ารอบแรกในเดือนเมษายนนี้ โดยมีเงื่อนไขประกันทั้งคุณภาพและราคากิโลกรัมละ 130 บาท ผู้บริโภคจะได้มีโอกาสรับประทานทุเรียนหมอนทองคุณภาพดี ได้มาตรฐาน GAP เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง ซึ่งจะได้ราคาที่ยุติธรรม

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตลาดและช่องทางกระจายผลไม้สหกรณ์ทั้งหมด ขณะนี้กำลังเปิดรับการสั่งจองทุเรียน ล่วงหน้า รอบแรกปริมาณ 100,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 130 บาท จุดเด่นทุเรียนของสหกรณ์ มีการรับประกันคุณภาพทุกลูก พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย มีเอกสารระบุวันที่ควรรับประทานทุเรียน และจัดส่งให้ผู้บริโภคตรงตามเวลา ค่าส่งเก็บเงินปลายทางตามระยะพื้นที่ หากลูกค้าได้รับทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ยินดีคืนเงินให้ทันที นอกจากนี้ ในการกำหนดราคาซื้อขายที่ราคา 130 บาทต่อกิโลกรัม แต่หากช่วงเวลาใดที่ทุเรียนปรับราคาลง สหกรณ์จะปรับลดราคาให้ตามราคาตลาด แต่ถ้าราคาตลาดมีการปรับราคาขึ้น ทางสหกรณ์จะคงขายในราคากิโลกรัมละ 130 บาทเท่าเดิม

นายเรวัตร์ แสงวารินทร์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง กล่าวว่า มีสมาชิกที่ปลูกทุเรียน ประมาณ 600 ราย โครงการจองทุเรียนล่วงหน้านี้นับว่าเป็นโครงการใหม่ ที่ยังไม่เคยทำมาก่อน แต่เดิมชาวสวนทุเรียนนิยมนำทุเรียนไปขายให้กับล้งเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศหรือที่เรียกว่าลงกล่อง แต่ในปีนี้สหกรณ์จะเน้นให้สมาชิกคัดทุเรียนคุณภาพเพื่อขายตลาดในประเทศมากขึ้น โดยเริ่มจากกลุ่มผู้บริโภคในขบวนการสหกรณ์ด้วยกันก่อน โดยสหกรณ์จะรวบรวมเฉพาะผลผลิตของสมาชิกที่ตั้งใจเข้าร่วมโครงการ เพราะต้องการทำสินค้าให้ได้คุณภาพเกรดพรีเมียม เป้าหมายคืออยากให้ผู้บริโภคคนไทยได้กินทุเรียนคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้

นางสาวสมพร แสงวารินทร์ เจ้าของสวนทุเรียนป้าลำไย จังหวัดระยอง กล่าวว่า ปลูกทุเรียนทั้งหมด 70 ไร่ เน้นการดูแล และตัดทุเรียนเอง เพื่อสำรวจความสุกของทุเรียนให้ได้มาตรฐาน ปีนี้เป็นปีแรกที่เข้าร่วมโครงการของสหกรณ์ ราคารับซื้อน่าจะเกินกว่าตลาดประมาณ 5 บาท แต่อย่าต่ำกว่าราคาของท้องตลาด ทางสวนก็พอใจคัดทุเรียนมาขายให้สหกรณ์

สำหรับช่องทางการกระจายผลไม้คุณภาพของสหกรณ์จะเริ่มบุกตลาดซื้อ-ขายออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผ่านชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. (02) 561-4590 ต่อ 408, (081) 823-3639 หรือทางตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์  Co-op Click https://www.co-opclick.com/ โดยสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้จะดูแลผลผลิตที่ถูกสั่งจองอย่างดี พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าความสุกของทุเรียนเป็นระยะ พร้อมจัดส่งให้ผู้บริโภคตามมาตรฐานที่ตกลงกัน ปีนี้สหกรณ์ผู้ผลิตทุเรียนตั้งใจที่จะส่งมอบทุเรียนคุณภาพระดับพรีเมี่ยมให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับประทานกันอย่างทั่วถึง