วว.จับมือบริษัทยูบีเอ็มฯ จัดสัมมนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร : Research and development on Innovative herbal product” ซึ่ง วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดสัมมนาฟรี! ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และอาจารย์ด้านวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ จากวิทยากรทั้งภายในและต่างประเทศ ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “CPhi (Convention on Pharmaceutical Ingredient) South  East  Asia 2019” ซึ่งบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา เข้าร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า 200 รายทั่วโลก พร้อมทั้งพาวิเลี่ยนนานาชาติจาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย กาตาร์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย ทั้งยังมีส่วน Product Showcase ที่จัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมของอุตสาหกรรมยา และการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติที่น่าสนใจจำนวนมาก

เนื้อหาในการสัมมนามีประโยชน์ต่อวงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอย่างมาก ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่ 1. โมเดลผิวมนุษย์ 3 มิติรุ่นใหม่สำหรับการทดสอบยา โดย Céline Viennet-Steiner, PhD นักวิจัยอาวุโสห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและชีววิทยาทางผิวหนังมหาวิทยาลัย Franche-Comté ประเทศฝรั่งเศส 2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ โดย ดร. กฤติยา ทิสยากร นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. 3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากสารเคมีสกัดจากกัญชา โดย รศ.ดร. ภญ.นริศา คำแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 4. นวัตกรรมการผลิตยาสมุนไพรในประเทศไทย โดย นายศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด 5. ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรเพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร. สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

อนึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. (InnoHerb) เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร โดยมีวิสัยทัศน์การดำเนินงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานวิจัย พัฒนาและบริการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ InnoHerb มีความเชี่ยวชาญทั้งองค์ความรู้และบุคลากร ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรและสามารถต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศให้ยั่งยืน