ก.เกษตรฯ นำรายการเดินหน้าประเทศไทย ถ่ายทอดความสำเร็จเกษตรกรซีพีเอฟ

นายโอภาส เที่ยงงามดี (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้จัดทำรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยทีมงานช่อง 7HD เข้าถ่ายทำรายการฯ ตอน..พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาสร้างความมั่นคงเกษตรกรไทย โดยมี นายแสวง วรรณรัตน์ (ที่ 5 จากขวา) เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อ กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ นายณรงค์ เจียมใจบรรจง (ที่ 3 จากขวา)  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญาที่ซีพีเอฟสนับสนุนเกษตรกรให้มีอาชีพมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ที่สำคัญการมีพ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งเกษตรกรและบริษัทคู่ค้า ณ “ฟาร์มคุ้มเจริญ” อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา