ควายล้มตายแล้วนับร้อยตัว ซูบผอม หลังน้ำท่วมขัง-ขาดอาหาร

สถานการณ์น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาต่อเนื่องมาประมาณ 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ควายน้ำ ที่เกษตรกรเลี้ยงเอาไว้ในพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีอยู่กว่า 6,000 ตัว ทยอยล้มตายลงไป โดยเฉพาะลูกควาย เนื่องจาก ต้องแช่น้ำนาน ขาดอาหาร เนื่องจากน้ำท่วมทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารจนจมมิดทั้งหมด ทั้งให้ควายเหล่านี้ไม่สามารถดำลงไปกินหญ้าใต้น้ำได้เหมือนเดิม โดยนายวรรณรพ ส่องสว่าง นายก อบต.บ้านขาว อ.ระโนด กล่าวว่า ขณะนี้ได้บอกให้เจ้าของฝูงควายน้ำ นำควายขึ้นมาอาศัยอยู่บนถนน บนถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หลังจากต้องยืนแช่น้ำอยู่ริมถนนที่เต็มไปด้วยน้ำมาหลายวัน หลังระดับน้ำบนถนนเริ่มลดลง โดยพบว่าควายน้ำเหล่านี้ได้ล้มตายไปแล้วไม่น้อยกว่า 100 ตาย และเกรงว่าหลังน้ำลดก็จะทำให้ควายน้ำเหล่านี้ล้มตายเพิ่มมากขึ้นอีก เนื่องจากหญ้าที่เป็นแหล่งอาหารตายทั้งหมด และพบว่าควายเริ่มซูบผอม และมีอาการอ่อนเพลีย

ทั้งนี้ควายน้ำเป็นควายที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในป่าพรุแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยตำบลพนางตุง ตำบลทะเลน้อย จ.พัทลุง และตำบลบ้านขาว อ.ระโนด สงขลา ในขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงควายเนื่องจากมีราคาดี

เวลา 14.00 น . ที่วัดทุ่งสงวน ตำบลคลองแดน และที่ศาลาประชาคมอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอระโนด จำนวน 2,000 ชุด ประชาชนในพื้นที่ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ก่อนพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานได้มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี , การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 59 จนถึงวันที่10 ม.ค.60 จังหวัดสงขลามีฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่ทำให้เกิดอุทกภัยใน 12 อำเภอ 55 ตำบล 333หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 33,264 ครัวเรือน จำนวน 103,883 คน ประกอบกับน้ำในทะเลสาบสงขลาหนุนสูง เนื่องจากน้ำท่วมมาจากจังหวัดพัทลุงระบายผ่านทะเลสาบสงขลา ลงสู่อ่าวไทยตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.59 จนถึงวันที่ 10 ม.ค.60 ทำให้ยังมีน้ำท่วมขังที่ราบลุ่มต่ำและน้ำล้นตลิ่ง บริเวณพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด อำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ โดยในเขตพื้นอำเภอระโนดประสบอุทกภัยจำนวน 11 ตำบล 68 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 22,681 ครัวเรือน 63,948 คน มีการอพยพราษฎร 15 ครัวเรือน 36 คน ซึ่งตำบลแดนสงวน มีน้ำท่วม 5 หมู่บ้าน มีน้ำท่วมสูงโดยประมาณ 1 เมตร เส้นทางเข้าหมู่บ้านมีน้ำขังไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ส่งผลให้การช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นไปอย่างยากลำบาก