วาฟเตือน 15-16 มกราคม ใต้ฝนตกหนักอีกรอบ เตรียมรับมือให้ดี

วันที่ 11 มกราคม แบบจำลองสภาพอากาศ(วาฟ) ของสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร(สสนก.) รายงานสภาพอากาศ ช่วงวันที่ 11-13 มกราคม ว่า บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังอ่อน ประกอบกับจะมีกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ส่งผลให้ภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้น ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลอันดามันจะเคลื่อนตัวออกไปยังอ่าวเมาะตะมะ ทำให้ลมที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง

วาฟระบุอีกว่า ช่วงวันที่ 13-16 มกราคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่กลับลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 15 มกราคม ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกลับมามีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ตอนล่างเข้าสู่ทะเลจีนใต้และจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง โดยจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวเข้ามายังอ่าวไทย จากนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ในช่วงวันที่ 15 มกราคม ส่งผลให้ภาคใต้กลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 15-16 มกราคม โดยขอให้เฝ้าติดตามการคาดการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้เฝ้าติดตามการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำอีกลูกหนึ่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ตอนล่าง โดยมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและอาจเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียตอนบนในลำดับถัดไป