กรมหม่อนไหม แนะ เลี้ยง “หนอนไหม” อย่างไร? ในฤดูร้อน

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งที่ใกล้จะมาถึงเป็นช่วงที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพรวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม เนื่องจากโดยทั่วไปสภาพอากาศร้อนจะไม่เหมาะต่อการเลี้ยงไหม ทำให้ไหมอ่อนแอเป็นโรคได้ง่าย ดังนั้น การเลี้ยงหนอนไหมในช่วงฤดูร้อนจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างมาก

เกษตรกรควรหมั่นทำความสะอาดโรงเลี้ยงและอุปกรณ์การเลี้ยงให้ปลอดโรค สำหรับการเลี้ยงหนอนไหมวัย 1-3 ควรปรับลดอุณหภูมิในห้องเลี้ยงไหมโดยใช้วิธีการราดน้ำบนพื้นในโรงเลี้ยงไหมเพื่อลดความร้อนของโรงเลี้ยงไหม ส่วนการเลี้ยงหนอนไหมวัย 4-5 ควรมีการระบายอากาศในช่วงที่อากาศร้อนสูง โดยเลี้ยงไหมในปริมาณที่ไม่หนาแน่นเกินไป ดูแลจัดกาสภาพรอบๆ กระด้งเลี้ยงหนอนไหมให้มีการระบายอากาศได้ดี เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไหมให้อยู่ระหว่าง 24-30 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไหมสูงเกินไป อาจใช้วิธีการติดสปริงเกลอร์บนหลังคาเพื่อลดความร้อนของโรงเลี้ยงไหม

นอกจากนี้ ใบหม่อนที่นำมาเลี้ยงไหมควรมีคุณภาพเหมาะสมกับวัยของหนอนไหม โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บใบหม่อนควรจะเป็นเวลาเช้าหรือเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้ใบหม่อนเหี่ยว แนะนำให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำปิดตะกร้าใบหม่อน เพื่อทำให้ใบหม่อนสด เมื่อนำไปเป็นอาหารหนอนไหมก็จะส่งผลดีต่อ ผลผลิตรังไหม

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ กรมหม่อนไหม เบอร์โทรศัพท์ (02) 558-7924-26 หรือที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียติฯ ทั้ง 21 ศูนย์ทั่วประเทศ