ฮือฮา! ออสเตรเลีย ปลูกทุเรียนสำเร็จ วางขายทั่วประเทศ แต่มั่นใจยังสู้ทุเรียนไทยไม่ได้

แฟ้มภาพ

นางสลิลา เทพเกษตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรออสเตรเลีย เชื้อสายมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้บริหาร บริษัท Tropical Primary Product (TPP) ได้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตทุเรียน พันธุ์ HEW1 ที่เป็นพันธุ์ของมาเลเซียได้แล้ว และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตตามเมืองต่างๆ ในออสเตรเลีย เช่น ซิดนีย์ เมลเบิร์น และเอดิเลด ที่มีชาวเอเชียอาศัยอยู่และมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยว

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ทำการสำรวจตลาดพบว่า มีทุเรียนสดวางจำหน่ายในตลาดที่เป็นแหล่งอาศัยของชาวเอเชีย แต่รสชาติยังไม่คงที่ มีเม็ดใหญ่ เนื้อไม่แน่น อีกทั้งหากเปรียบเทียบกับทุเรียนสดแช่เย็นจนแข็งทั้งลูกของไทยหรือทุเรียนสดแกะเปลือกที่นำเข้าจากไทย ทุเรียนสดออสเตรเลียมีราคาสูงกว่ามาก คาดว่าผลผลิตทุเรียนในฤดูกาลต่อไป รสชาติและคุณภาพน่าจะดีขึ้น เพราะบริษัทดังกล่าวได้เร่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

สำหรับทุเรียนที่วางจำหน่ายในตลาดในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก ทุเรียนแกะพูแช่แข็งเกรดพรีเมี่ยมที่นำเข้าจากไทย มาเลเซีย และเวียดนาม และยังมีทุเรียนสดแกะพูที่นำเข้ามาจำหน่ายในช่วงหน้าทุเรียนของไทยด้วย โดยมีทุเรียนจากมาเลเซียเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์ Musang King และพันธุ์ WEW1 โดยมั่นใจว่าทุเรียนไทย จะยังเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับต่อไป แต่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจะต้องให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนไทยให้ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค

ทางด้านการส่งออกทุเรียนจากไทยไปออสเตรเลีย พบว่า ในปี 2560 ไทยส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งมาออสเตรเลียมีมูลค่า 106.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% ส่งออกทุเรียนสดแช่เย็นมูลค่า 10.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.11% ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกในลักษณะทุเรียนแกะพูมากกว่าทุเรียนผล เนื่องจากทุเรียนผลแช่เย็นมีโอกาสที่แมลงจะติดมาด้วยสูง และมักจะถูกสุ่มตรวจโดยการผ่าผลทุเรียนในปริมาณสูง ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการนำเข้า ส่วนช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. 2561 ไทยส่งออกทุเรียนแช่เย็นจนแข็งมาออสเตรเลียมีมูลค่า 119.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.18% และส่งออกทุเรียนสดมีมูลค่า 18.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.87%

นางสลิลา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสินค้าผักและผลไม้สดจากไทยที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในออสเตรเลียได้แล้ว คือ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน สับปะรด มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะพร้าวอ่อน ทุเรียน และส้มโอแกะเปลือก ล่าสุดในการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 14 ที่นครเมลเบิร์น ไทยประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองกับออสเตรเลียโดยอนุญาตให้นำเข้ามะม่วงฉายรังสีจากไทยได้อย่างเป็นทางการ ขณะที่ออสเตรเลียจะส่งออกลูกพลับฉายรังสีและอะโวกาโดเป็นการแลกเปลี่ยน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือ โทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169