ชลประทาน 14 เข้าตรวจอ่างเก็บน้ำคลองลอย-โป่งสามสิบ หลังน้ำลด

วันที่ 13 มกราคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14  จ.ประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำคลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ระดับน้ำได้ลดลง แต่มียังน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นปกติ ด้านข้างสันทำนบระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร และมีแนวโน้มลดลง สำหรับทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินช่วงกลางทำนบ ขณะนี้ไม่มีน้ำไหลผ่านแล้ว ความเสียหายมีการกัดเซาะดินด้านท้ายจากสาเหตุปริมาณน้ำไหลผ่านแต่ไม่ได้ทำให้อาคารหลักเสียหาย ตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงปกติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานได้เข้าสำรวจความเสียหายและตั้งแผนงานซ่อมแซมต่อไป

ส่วนสถานการณ์อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ น้ำได้ลดต่ำลง ระดับน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นสูง 20 เซนติเมตร แนวโน้มลดลง สภาพเขื่อนมีความมั่นคง มีความเสียหายที่ผิวถนนสันเขื่อนและผิวคันดินท้ายทำนบจากน้ำที่ไหลผ่าน ด้านตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงปกติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานได้เข้าสำรวจความเสียหายและตั้งแผนงานซ่อมแซมแล้วเช่นกัน