แจ้งเตือน 14-19 ม.ค. พายุโหมซ้ำภาคใต้ เตรียมรับมือระลอกใหม่

ปภ.เผย น้ำท่วมใต้สถานการณ์คงที่แล้ว ไร้ดับเพิ่ม แต่แจ้งเตือน 14-19 ม.ค. พายุโหมซ้ำ เตรียมรับมือระลอกใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2560 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงปัจจุบันส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 119 อำเภอ 721 ตำบล 5,476 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 521,574 ครัวเรือน 1,603,541 คน ผู้เสียชีวิต 36 ราย สูญหาย 1 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 17 แห่ง ถนน 592 จุด คอสะพาน 106 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ระนอง ปัตตานี และนราธิวาส ยังคงมีสถานการณ์ใน 8 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ รวม 76 อำเภอ 455 ตำบล 3,672 หมู่บ้าน โดย จ.พัทลุง มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 อำเภอ, สงขลามีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 อำเภอ, ตรังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 4 อำเภอ, สุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 17 อำเภอ, นครศรีธรรมราช มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 23 อำเภอ, ชุมพร มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 8 อำเภอ, กระบี่ มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 อำเภอ, ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 7 อำเภอ โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันระดับน้ำลดลงทุกจังหวัดแล้ว

“ในการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าฝนตกในภาคใต้ลดลง ทำให้สถานการณ์คลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ในช่วงวันที่ 14-19 มกราคมนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น และคลื่นลมมีกำลังแรง จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที” นายฉัตรชัยกล่าว