กฤษฎา ชูวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ยกปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขึ้นเวทีมวย THAI FIGHT เมืองคอน พร้อมสนับสนุนกรมประมง ร่วมประชาสัมพันธ์ ปลากัดไทยในฐานะสัตว์น้ำประจำชาติ

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมงาน มวย THAI FIGHT เมืองคอน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายกฤษ กล่าวว่า การที่คณะรัฐมนตรี ประกาศให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาตินั้น เป็นเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เห็นความสำคัญของปลากัดไทย ทั้งในแง่วัฒนธรรม และสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่มีการส่งออกเป็นปลาสวยงาม จึงเสนอคณะรัฐมนตรีและสนับสนุนกรมประมง ดำเนินการผลักดัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์ประจำชาติ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพราะปลากัดเป็นสัตว์น้ำสายพันธุ์ไทยแท้ ที่อยู่ในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  และรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญใน 2 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง มีทั้งรายได้และความภาคภูมิใจในอาชีพ

นอกจากนั้น ปลากัดไทยยังเป็นสัตว์น้ำนักสู้ เหมือนกับคนไทย นักมวยไทยที่มีเลือดนักสู้ 100% ประเทศไทยถึงมีวีรชนนักรบที่เก่งกาจมากมาย

สำหรับ มกอช. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้อมรับนโยบาย พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ ขณะที่ มวย THAI FIGHT เห็นว่า ปลากัดไทยเสมือนเป็น the little Thaifight จึงร่วมสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดให้ใช้เวทีและกิจกรรมไทยไฟท์ เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนปลากัดไทย ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงาน “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 นี้
บทความถัดไปกรมวิชาการเกษตร จัดทีมเฉพาะกิจรุกสกัดทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด พร้อมตรวจเข้มล้ง-แผงค้า สร้างความเชื่อมั่นตลาดภายในและตลาดส่งออก