ผลผลิตเงาะลดลง 10% เกษตรกรหันปลูกมังคุด-ทุเรียนแทน ดันผลผลิตเพิ่ม

ผลผลิตเงาะพอดีคำ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมของไม้ผลภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 712,002 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผลผลิต 529,385 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 35.20% โดยแยกเป็นผลผลิตภาคใต้ตอนบน จำนวน 542,797 ตัน คิดเป็น 76.24% ของผลผลิตทั้งภาคใต้ และผลผลิตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 169,205 ตัน คิดเป็น 23.76% ของผลผลิตทั้งภาคใต้

โดยไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พบผลผลิตมีจำนวน 542,797 ตัน เพิ่มขึ้น 146,629 ตัน หรือ 37.01% จากปี 2561 ที่มีจำนวน 396,168 ตัน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยตั้งแต่ต้นปี และราคาไม้ผลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยเฉพาะทุเรียน เกษตรกรจึงเอาใจใส่ดูแลสวนผลไม้มากขึ้น โดยผลผลิตต่อไร่ของทั้ง 4 ชนิดพืช มีทิศทางเพิ่มขึ้น เพราะสภาพต้นสมบูรณ์ พร้อมต่อการออกดอกติดผล ส่งผลให้ไม้ผลออกดอก ติดผลมากกว่าปีที่ผ่าน

สำหรับทุเรียน ภาคใต้ตอนบน มีเนื้อที่ยืนต้น 369,913 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 สัดส่วน 6.37% เนื้อที่ให้ผล 283,395 ไร่ เพิ่มขึ้น 10.26% ผลผลิตรวม 338,270 ตัน เพิ่มขึ้น 41.94% ผลผลิตเฉลี่ย 1,194 กก./ไร่ เพิ่มขึ้น 28.80% ,มังคุด เนื้อที่ยืนต้น 190,621 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 สัดส่วน 0.23% เนื้อที่ให้ผล 181,681 ไร่ เพิ่มขึ้น 5.71% ผลผลิตรวม 129,022 ตัน เพิ่มขึ้น 52.61% ผลผลิตเฉลี่ย 710 กก./ไร่ เพิ่มขึ้น 44.31%

เงาะ เนื้อที่ยืนต้น 47,973 ไร่ ลดลงจากปี 2561 สัดส่วน 9.53% เนื้อที่ให้ผล 46,667 ไร่ ลดลง 10.27% ผลผลิตรวม 50,360 ตัน ลดลง 1.95% ผลผลิตเฉลี่ย 1,079 กก./ไร่ เพิ่มขึ้น 9.21% ทั้งนี้ เนื้อที่ให้ผลเงาะลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ทุเรียน มังคุด ส่งผลให้ผลผลิตลดลง

ด้านลองกอง เนื้อที่ยืนต้น 57,443 ไร่ ลดลงจากปี 2561 สัดส่วน 22.77% เนื้อที่ให้ผล 56,121 ไร่ ลดลง 22.33% ผลผลิตรวม 25,145 ตัน เพิ่มขึ้น 14.61% ผลผลิต 448 กก./ไร่ เพิ่มขึ้น 47.37% อย่างไรก็ตาม แม้เนื้อที่ให้ผลลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น แต่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีช่วงแล้งที่เหมาะสมให้ลองกองออกดอก มากกว่าปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ผลผลิตปีนี้เพิ่มมากขึ้น

นายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี (สศท.8) กล่าวว่า ผลผลิตจะเริ่มทยอยออกตั้งแต่ปลายเดือนมิ.ย.และออกมากสุดในเดือนส.ค. ซึ่ง สศท.8 จะได้ลงพื้นที่สำรวจอีกครั้ง ช่วงกลางเดือนเม.ย. ถึงปลายเดือนเดือนมิ.ย. นี้ เพื่อเตรียมวางแผนบริหารจัดการไม้ผล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับแนวทางบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีนี้ ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเพื่อติดตามสถานการณ์ไม้ผลในแหล่งผลิตที่สำคัญของแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมวางแผนบริหารจัดการไม้ผลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์