กรมวิชาการเกษตร ส่งสัญญาณเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

กรมวิชาการเกษตร ส่งสัญญาณเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ ชี้ติดอันดับศัตรูพืชรุกรานร้ายแรงระดับโลก ชี้เป้าโฉบเข้าประเทศเพื่อนบ้านของไทยแล้ว สั่งด่านตรวจพืชชายแดนเข้มงวดตรวจสอบหวั่นเล็ดลอดติดเข้ามากับผลผลิต พร้อมสร้างการรับรู้ทุกภาคส่วนร่วมสกัดศัตรูพืชรุกรานเข้าประเทศ


นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับรายงานว่าหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศซึ่งเป็นศัตรูพืชที่มีความร้ายแรงระดับโลก เนื่องจากสามารถทำลายและสร้างความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจหลายชนิดได้แพร่ระบาดเข้ามาแถวประเทศเพื่อนบ้านของไทยแล้ว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร สร้างการรับรู้และเฝ้าระวังการระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้แมลงศัตรูพืชต่างถิ่นดังกล่าวเข้ามาแพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย

หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเปรู ต่อมาพบการระบาดและสร้างความเสียหายอย่างมากในแหล่งปลูกมะเขือเทศหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ รวมทั้งหลายพื้นที่ของทวีปยุโรป สำหรับในทวีปเอเชียมีรายงานพบการระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย และเนปาล

ล่าสุดได้รับการยืนยันจากหน่วยงาน World Vegetable Center และ The Center for Agriculture and Bioscience International (CAB) พบการระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศในบริเวณภาคเหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแล้ว
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศมีพืชอาหารหลัก ได้แก่ มะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง พริกหวาน ยาสูบ และโทงเทงฝรั่ง ส่วนพืชอาหารทางเลือก ได้แก่ ถั่ว และกะหล่ำ โดยทั่วไปหนอนจะเข้าทำลายใบเป็นหลัก แต่หนอนวัยท้ายๆ สามารถที่จะเจาะเข้าทำลายผลได้ด้วย ซึ่งการเจาะเข้าผลนี้ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่แมลงชนิดนี้จะเล็ดลอดเข้ามาภายในประเทศโดยการติดมากับผลผลิต หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศสามารถสร้างความเสียหายโดยการกัดกินชอนไชใบ และกัดกินผล หากระบาดรุนแรงผลผลิตอาจเสียหายได้ 80-100 เปอร์เซ็นต์

จากการทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศที่ส่งผลกระทบอย่างมากในประเทศต่างๆ ที่พบแมลงชนิดนี้ระบาด รวมทั้งจากสถานการณ์การกระจายของแมลงศัตรูพืชที่พบบริเวณประเทศเพื่อนบ้านของไทยทำให้หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศจัดเป็นแมลงศัตรูพืชรุกรานที่ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของศัตรูพืชชนิดนี้ ซึ่งเป็นมาตรการหลักที่จะช่วยลดโอกาสการกระจายและแพร่พันธุ์เข้าทำลายพืชเศรษฐกิจของไทย

กรมวิชาการเกษตรในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ มีหน้าที่ป้องกันมิให้ศัตรูพืชจากต่างประเทศเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะด่านบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา เฝ้าระวังและตรวจสอบผลผลิตเกษตรซึ่งเป็นพืชอาหารของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ เช่น มะเขือ มันฝรั่ง พริกหวาน ถั่ว และกะหล่ำ อย่างเข้มงวด เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แมลงชนิดนี้จะเล็ดลอดติดเข้ามากับผลผลิตและแพร่ระบาดภายในประเทศไทยได้


“หากสามารถตรวจพบศัตรูพืชต่างถิ่นได้ตั้งแต่ช่วงแรกที่ยังไม่พบการระบาดกระจายเป็นพื้นที่กว้าง มีความเป็นไปได้ที่จะจำกัดขอบเขตการระบาดมิให้ขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป หรืออาจสามารถดำเนินการกำจัดให้หมดไปจากประเทศได้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูพืชต่างถิ่นชนิดนี้ หากสำรวจพบแปลงมะเขือเทศมีลักษณะการเข้าทำลายที่แตกต่างไปจากการเข้าทำลายของหนอนชอนใบมะเขือเทศชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย สามารถแจ้งได้ที่กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-5583” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว