“อภิรดี”ยันใช้มาตรการบังคับผู้นำเข้าข้าวสาลีต้องซื้อข้าวโพดในประเทศแค่ชั่วคราว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีออสเตรเลียแสดงความกังวลที่ไทยแก้ปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำด้วยการกำหนดสัดส่วนให้ผู้นำเข้าข้าวสาลีต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 1 ต่อ 3 อาจขัดกับหลักการขององค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ว่า มาตรการฯที่ไทยนำมาใช้นั้น เป็นมาตรการแก้ปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศตกต่ำ และใช้แบบชั่วคราว เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะพิจารณายกเลิก ซึ่งในเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปีการผลิต 2560/61 หากสถานการณ์ราคาไม่ตกต่ำเหมือนปี 2559/60 อาจพิจารณายกเลิกการใช้มาตรการฯ

“ยืนยันว่า การกำหนดสัดส่วน 1 ต่อ 3 เป็นมาตรการดีที่สุด ที่ใช้แก้ปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศตกต่ำ เพราะเหมือนเป็นการบังคับให้ผู้นำเข้าข้าวสาลี ต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ เช่น นำเข้าข้าวสาลี 1 ตัน ต้องซื้อข้าวโพด 3 ตัน ทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวโพดได้ ราคาจะขยับขึ้น เรื่องนี้ได้คุยกับออสเตรเลียแล้วซึ่งเขาเข้าใจไทย”นางอภิรดีกล่าว