กยท. น้อมรำลึกบิดายางพารา จัดพิธีสักการะฯ เนื่องในวันยางพาราแห่งชาติ ปี 62

วันนี้ (9 เม.ย. 62) กยท. จัดพิธีสักการะ – บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เพื่อน้อมรำลึกบิดาแห่งยางพาราไทย ในวันยางพาราแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวคำสดุดีในพิธีบวงสรวง และวางพวงมาลาร่วมกับ นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร กยท. และผู้แทนเกษตรชาวสวนยาง ณ อนุสาวรีย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี.ตรัง

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า กยท. กำหนดจัดกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นที่จังหวัดตรัง เนื่องจากเป็นต้นกำเนิดของการปลูกยางพาราครั้งแรกของประเทศไทย ณ อำเภอกันตัง ก่อนที่จะกระจายไปปลูกยังภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ นอกจากนี้ จังหวัดตรังยังเป็นสถานที่ตั้งของ “อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแด่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) บิดาแห่งยางพาราไทย ผู้มีแนวคิดริเริ่มนำพันธุ์ยางพาราเข้ามาปลูกในประเทศเป็นคนแรก และส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้จากการทำสวนยางพารา ถือเป็น ปูชนียบุคคลผู้สร้างคุณูปการด้านยางพาราอย่างมากมาย กยท. จึงจัดพิธีสักการะและบวงสรวงอนุสาวรีย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึก

นางณพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การดำเนินงานด้านยางพาราใน จ.ตรัง ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านยางพาราให้เป็นระบบในทุกมิติ โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับศักยภาพด้านการผลิตให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน จนกลายเป็นจังหวัดที่มีการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP มากที่สุดในประเทศ มีการบริหารงานแบบเกษตรแปลงใหญ่ยางพารา ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยางแปรรูปในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การนำน้ำยางมาทำถนนยางพาราที่ร่วมดำเนินการกับภาครัฐเป็นประจำทุกปี จนเป็นจังหวัดที่มีถนนยางพารามากที่สุดในประเทศ และยังเป็นพื้นที่ที่มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรและภาคเอกชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีโรงงานแปรรูปยางพารา แปรรูปไม้ยางพารา และโรงงานผลิตถุงมือขนาดใหญ่ ทำให้สามารถรองรับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ได้ จึงทำให้จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งและ มีศักยภาพด้านยางพาราตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ในวันที่ 10 เมษายน 2562 กำหนดให้มีกิจกรรมอ่านสารวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD เวลาประมาณ 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้มีส่วนได้เสียในแวดวงยางพาราให้ตะหนักถึงความสำคัญของยางพารา โดยการช่วยกันขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทย ร่วมใช้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากยางพารา พัฒนายางพาราไทยในทุกมิติให้เกิดความยั่งยืน รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย