“HAPPYLIFE” ฟาร์มเห็ดหลินจือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา” อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งผลิตเห็ดคุณภาพดีที่มีผลงานไม่ธรรมดา เข้าข่าย “จิ๋วแต่แจ๋ว” ที่นี่สามารถ‎เพาะเห็ดนานาชนิด โดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี เริ่มตั้งแต่วัสดุเพาะ การเขี่ยเชื้อ การนึ่ง การปฏิบัติดูแลรักษาให้เจริญเติบโตไปกระทั่งเห็ดติดดอก และการเก็บเกี่ยว เห็ดที่ผลิตได้จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ที่นี่ยังแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำเห็ดหลินจือสกัด เห็ดปรุงรสสมุนไพร เห็ดนางฟ้าภูฏานสวรรค์ ฯลฯ ส่งขายภายใต้ตราสินค้า ชื่อ HAPPYLIFE  FARM ป้อนให้กับลูกค้าประจำ ในกลุ่มร้านอาหารเพื่อสุขภาพ  เช่น เลมอนฟาร์ม สันติอโศก ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และเอ็มโพเรียม  สวนจตุจักร ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสบายใจ และศูนย์รวมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นของ “HAPPYLIFE FARM”

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลสระพัฒนา อยู่ภายใต้การบริหารงานของ คุณธณัส รัตนแสงศรี ตั้งอยู่ที่ 107 หมู่ที่ 9  ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 โทรศัพท์ 081-923-8997, 089-699-4624

โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลสระพัฒนา ได้รวมกลุ่มชาวบ้านทำการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดแบบไร้สาร  ในระยะแรกสนับสนุนให้สมาชิกทำเป็นอาชีพเสริมโดยใช้แรงงานในครัวเรือน ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านในชุมชน และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลสระพัฒนา เมื่อปี 2547 โดยคุณธณัสรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่มฯ

สินค้าของวิสาหกิจชุมชนฯ แห่งนี้ ได้รับการรับรองเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจากพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน ปี 2555 ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ แห่งนี้ได้รับสนับสนุนโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาร์โดม) และหม้อนึ่งไอน้ำชีวมวล จากสำนักพลังงานจังหวัดนครปฐม  สามารถประหยัดพลังงานได้มูลค่านับหมื่นๆ บาทต่อเดือน จากการใช้อุปกรณ์ที่กระทรวงพลังงานมอบให้

เห็ดภูฏานแปรรูป อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดีของฟาร์มแห่งนี้

ทางฟาร์มฯ นำเห็ดต่างๆ เช่น เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดนางรมฮังการี รวมทั้งพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น ดอกอัญชัน ใบเตย มะตูม และเก๊กฮวย ฯลฯ เข้ามาตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ปรากฏว่า คุณภาพสินค้าดีขึ้น ไร้ปัญหาสารเคมีเจือปน แถมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้ก๊าซหุงต้ม

เห็ดหลินจือ …สินค้าเด่น

ระยะแรกทางกลุ่มฯ ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเห็ดมากนัก จึงเริ่มต้นจากลงทุนซื้อเห็ดนางฟ้าภูฏานมาเปิดดอกเอง โดยนำมาเพาะเลี้ยงในโรงเรือน จำนวน 2 หลัง ซึ่งโรงเรือนแต่ละหลังสามารถบรรจุเห็ดได้ประมาณ 2,000 ก้อน ต่อมาทราบว่า องค์การเภสัชกรรมต้องการซื้อเห็ดหลินจือ จึงทดลองนำเข้าเห็ดหลินจือจากประเทศจีนเข้ามาทดสอบตลาด แต่ปรากฏว่า เห็ดหลินจือของจีนไม่ผ่านมาตรฐาน อย.

ทางกลุ่มฯ ตัดสินใจลงทุนปลูกเห็ดหลินจือ สายพันธุ์ G2 ปลูกและดูแลแบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์    โดยเริ่มต้นจากเพาะเห็ดหลินจือ จำนวน 1 โรงเรือน หรือประมาณ 2,000 ก้อน ทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการจดบันทึกกิจกรรม เลือกเก็บเห็ดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่เห็ดมีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการและเภสัชกรรมสูงสุด

เห็ดหลินจืออินทรีย์ ที่ได้รับมาตรฐาน GAP ผลิตขาย อย. ซึ่งเป็นลูกค้าประจำ

ทางกลุ่มฯ คัดเลือกเห็ดหลินจือที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มไปตรวจสอบคุณภาพกับ อย. ปรากฏว่า สินค้าของกลุ่มฯ มีสารสำคัญอยู่ในปริมาณที่สูง ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้ฟาร์มแห่งนี้สามารถผลิตเห็ดหลินจือป้อนให้กับองค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังมีเห็ดหลินจือตากแห้งขายให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ในราคา ก.ก. ละ 2,000 บาท

ผู้บริโภคให้การตอบรับผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดหลินจือดีมาก  เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ตระหนักถึงสรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือ ซึ่งมีผลการศึกษาทางเภสัชวิทยา ยืนยันว่า เห็ดหลินจือมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ต้านการเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็ง ป้องกันเส้นประสาทเสื่อม ลดน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด ต้านออกซิเดชัน และต้านการอักเสบได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่า เห็ดหลินจือ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีนั่นเอง

แปรรูปเห็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยามใดที่ช่วงอากาศเป็นใจ เห็ดออกดอกดีมาก จนแทบล้นตลาด ดังนั้น ทางฟาร์มฯ จึงคิดแปรรูปเห็ดเพื่อต่อยอดรายได้อีกทางหนึ่ง  โดยเริ่มต้นจากการแปรรูปเห็ดหลินจือในรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ระยะแรกผลิตเครื่องดื่มน้ำหลินจือเพียง 2 รสชาติ คือ รสน้ำผึ้ง และเก๊กฮวย ซึ่งมีอายุการเก็บของเครื่องดื่มประมาณ 1 ปี

ที่ผ่านมา ทางฟาร์มฯ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ Small  SMEs วงเงิน 1 ล้านบาท จาก เอสเอ็มอี แบงก์ มาใช้เป็นทุนหมุนเวียนและจัดซื้อเครื่องจักร นอกจากนี้ ทาง เอสเอ็มอี แบงก์ ยังแนะนำ องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่องทางการขยายตลาดทำให้มีการพัฒนาสินค้ารสชาติใหม่ๆ ออกมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

เช่น น้ำเห็ดหลินจือรสน้ำผึ้ง (ไม่ผสมน้ำตาล)  ซึ่งเหมาะกับคนเป็นเบาหวาน น้ำเห็ดหลินจือผสมกระเจี๊ยบและพุทราจีน รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำมะขาม เป็นต้น สำหรับเครื่องดื่มน้ำเห็ดหลินจือขายส่งในราคา ขวดละ 25 บาท ลูกค้าจะนำไปขายปลีกในราคาเฉลี่ย ขวดละ 38-45 บาท

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทางฟาร์ม ได้นำเห็ดสดที่เพาะได้ในฟาร์มไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบต่างๆ เช่น เห็ดนางฟ้าภูฏานแปรรูป ปรุงรสสมุนไพร เห็ดนางรมฮังการีสามรส สินค้ากลุ่มนี้จะขายดีมากในช่วงเทศกาลกินเจ เรียกว่า ช่วงดังกล่าว ผลิตเท่าไรก็ไม่พอขายกันเลยทีเดียว

ศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจร  

ทางกลุ่มฯ สามารถก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตแบบครบวงจร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2556 ประกาศนียบัตรแสดงผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว และยังได้รับเครื่องหมายรับรองมากมาย เช่น มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์และมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ขณะเดียวกันทางฟาร์มฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีจนได้ชื่อว่าเป็น วิสาหกิจชุมชนสีเขียวอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดหลินจือมีคุณภาพมาตรฐานจนได้รับเครื่องหมาย อย. เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ทางฟาร์มฯ จึงลงทุนสร้างห้องแล็บตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่นี่ยังสามารถผลิตก้อนเชื้อเห็ด ที่มีคุณภาพดีและได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ทำให้มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสนใจขอซื้อก้อนเชื้อเห็ดไปเปิดดอกเอง โดยจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏานและเห็ดนางรมฮังการี ให้ผู้สนใจในราคา ก้อนละ 7 บาท ส่วนเห็ดหลินจือ จำหน่ายในก้อนละ 10 บาท เมื่อสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 ก้อน ขึ้นไป

ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพดี มีจำหน่ายให้กับผู้สนใจ

หากลูกค้ารายใดสนใจสั่งซื้อก้อนเห็ดไปเปิดดอก ทางฟาร์มจะแนะนำวิธีการปลูกและการให้น้ำ เพื่อให้เห็ดดอกมากและขายได้ราคาดี หากก้อนเห็ดเกิดความเสียหาย ทางฟาร์มฯ จะดูแลรับผิดชอบโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

กว่า 10 ปี ในวงการเห็ด ทางกลุ่มฯ ได้สะสมองค์ความรู้เรื่องการปลูกเห็ดหลากหลายชนิด จึงเปิดพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเห็ดอย่างครบวงจร  เริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด หลายคนที่มาเรียนรู้เรื่องเห็ดในฟาร์มแห่งนี้ จะได้องค์ความรู้นำไปพัฒนาต่อยอดสร้างธุรกิจฟาร์มเห็ดเป็นของตัวเองได้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

 

 

บทความก่อนหน้านี้ดอกไม้สมุนไพร
บทความถัดไปราชกิจจาฯ ประกาศ “พ.ร.บ. ป่าไม้” ปลดล็อกไม้หวงห้ามในที่กรรมสิทธิ์ ให้ปลูกได้ ตัดได้ ขายได้