อย.ออกประกาศพบ ‘ไข่เยี่ยวม้าทรงศักดิ์’ ปนเปื้อนตะกั่ว ผิดกฎหมายชัด

น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 อย.ได้ออกประกาศ เรื่อง ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร โดยจากการที่อย.ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหาร ชื่อ นายทรงศักดิ์ สิทธิสาครศิลป์ เลขที่ 48 ซอยสาธุประดิษฐ์ 30 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ส่งตรวจวิเคราะห์แล้วพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236) พ.ศ.2544 เรื่อง ไข่เยี่ยวม้า และเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์

น.ส.ทิพย์วรรณ กล่าวว่า อย.จึงขอประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้า จากสถานที่ผลิตอาหารชื่อ นายทรงศักดิ์ สิทธิสาครศิลป์ ณ เลขที่ 48 ผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบตะกั่ว 5.86 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจพบตะกั่วได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และจากการพิจารณาการได้รับสัมผัสตะกั่วจากการบริโภคไข่เยี่ยวม้าดังกล่าว อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับตะกั่วที่มีค่ามากกว่าค่าความปลอดภัยอ้างอิง

“แสดงว่าอาหารนั้นมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างชัดเจน จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ตามาตรา 28 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ฝ่าฝืนมาตรา 25(3) มีโทษตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามาตรา 26(1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”น.ส.ทิพย์วรรณกล่าว