ซีพีเอฟ สนับสนุนภารกิจดับไฟป่า รับมือหมอกควัน จ.เชียงราย

นายไพศาล ทองแท่ง ปลัดอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รับมอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนครัวพระราชทานและมอบให้แก่เจ้าหน้าที่-อาสาสมัคร ชุดปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า บนดอยจระเข้ รอยต่อระหว่าง อำเภอเมืองเชียงราย และ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภัทรพล หิริรักษ์วัฒนกิจ ผู้บริหารธุรกิจครบวงจรภาคเหนือบน เขต 2 ซีพีเอฟเชียงราย เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า วัดป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย