หัวหน้าคณะรัฐมนตรีภูมิภาคย่างกุ้ง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซี.พี. เมียนมา

นายพิว มิ้น เต็ง (U Phyo Min Thein) หัวหน้าคณะรัฐมนตรีภูมิภาคย่างกุ้ง และ นายฮาน ทุน         (U Hann Htun) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ และพลังงาน ภูมิภาคย่างกุ้ง เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการ ศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของบริษัท เมียนมา ซีพี           ไลฟ์สต๊อก จำกัด หรือ ซี.พี.เมียนมา ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างแก่เกษตรกร หน่วยงานรัฐบาล และผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตร โดยมี นายอุทัย ตันติพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการเขตประเทศพม่า และ นายดิลก    สิริเพ็ญโสภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธุรกิจฟาร์ม ร่วมให้การต้อนรับ ณ หมู่บ้านจางกินซุ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา