วิกฤต และ โอกาส สวนยาง นรกและสวรรค์ ?

จากผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน หลายพื้นที่ในภาคใต้ ทำให้ชาวสวนยางพาราขาดรายได้ ไม่สามารถกรีดยางพาราได้ จนต้องร้องขอเงิน ช่วยเหลือจากรัฐบาล ครอบครัวละ 3,000 บาท

อีกด้านหนึ่ง เมื่อ ผลผลิตยางที่หายไป เพราะน้ำท่วม ทำให้ราคายางพาราพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ล่าสุดราคารับซื้อยางแผ่นดิบอยู่ 77-80 บาท ต่อกิโลกรัม แต่ คาดว่า คงไม่เกิน 100 บาทแน่นอน

ตามไปดูวิกฤตและโอกาส เมื่อ ยางใกล้แตะกิโลละ 100 บาท