ผอ.ชลประทานที่14 ประจวบฯ รายงานสถานการณ์น้ำผ่านเว๊บไซต์24ชม.-นอภ.บางสะพานย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้าน ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

วันที่ 18 มกราคม นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภาวะฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ ขณะนี้จึงได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญอย่างใกล้ชิด เช่น อ่างเก็บน้ำคลองลอย อ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว ต.ร่อนทอง อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ต.ทองมงคล หากพบระดับน้ำเริ่มล้นอ่าง ให้รีบแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำทราบทันทีเพื่อเตรียมการอพยพประชาชนไปที่ปลอดภัย ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีกในระยะ 1-2 วัน และจากการสำรวจระบบการระบายน้ำ หลังจากฝนตกหนัก พบว่าน้ำจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลลงสู่ทะเลได้รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากหลังการเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากช่วงที่ผ่านมามีการกัดเซาะแนวคลองกว้างขึ้น

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 (ชป.14) จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงปริมาณน้ำและความจุน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ ขึ้นบนเว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 14 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชานชนติดตามและเตรียมความพร้อม ขณะนี้ มีอ่างเก็บน้ำพียง 2 แห่งเท่านั้น ที่มีปริมาณน้ำ 100 เปอร์เซ็น คืออ่างเก็บน้ำยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี และอ่างเก็บน้ำไทรงาม ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน