ข้าวเพื่ออนาคต ผลงานของ ม.เกษตรศาสตร์

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมทราบว่า ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีข้าวพันธุ์อื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าหากมีผมขอรบกวนคุณหมอเกษตรได้กรุณาแนะนำด้วย และพันธุ์ข้าวเหล่านั้นผมจะติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ที่ไหนครับ ผมถือโอกาสขอบคุณมาในโอกาสนี้ แล้วผมจะติดตามอ่านในนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

วรวิทย์ วุฒิธรรมกุล

นครสวรรค์

ตอบ คุณวรวิทย์ วุฒิธรรมกุล

ปรัชญาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ว่าด้วยข้าวพันธุ์พิเศษในที่นี้หมายความว่า พันธุ์ข้าวที่มีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์เฉพาะทาง หรือในเขตเพาะปลูกที่มีปัญหาเฉพาะถิ่น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวออกมาสู่เกษตรกรอีกหลายพันธุ์ ตามปรัชญาที่ตั้งไว้มีดังนี้

ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ เป็นข้าวลูกผสมระหว่างข้าวพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ข้าวทนน้ำลึก (ไม่ระบุชื่อพันธุ์) เป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพหุงต้มใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง มีความสามารถทนน้ำท่วมได้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ อีกทั้งมีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดี และให้ผลผลิตเฉลี่ย 900 กิโลกรัม ต่อไร่ มีอายุเก็บเกี่ยว 120 วัน

ข้าวพันธุ์สินเหล็ก เป็นข้าวลูกผสมระหว่างข้าวพันธุ์หอมนิล กับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเด่นอยู่ที่มีธาตุเหล็กสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง จึงเหมาะสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานใช้บริโภค มีเมล็ดข้าวสารสีขาว เป็นพันธุ์ที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัม ต่อไร่

ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ได้จากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กับข้าวพันธุ์หอมนิล มีเมล็ดข้าวกล้องสีม่วง รูปร่างเรียวยาว หุงต้มแล้วหอมและนุ่ม เป็นข้าวพันธุ์ที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง ทนต่อโรคไหม้ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามินเอ และสังกะสี มีอายุเก็บเกี่ยว 130 วัน และให้ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัม ต่อไร่

ต้องการข้อมูลและเมล็ดพันธุ์ ติดต่อสอบถามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารดีเอ็นเอ และจีโนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 ในวัน และเวลาราชการ