อ.ส.ค. ส่ง รถขนนมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Powered Mini Truck) คว้าเหรียญทองระดับโลก

องค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สนองนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวตกรรมใหม่ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะต้นสังกัด อ.ส.ค.ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร การวิจัยต้นน้ำนั้นเกี่ยวข้องกับเกษตรกรและสหกรณ์โคนม การวิจัยกลางน้ำเกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมโรงงานที่อยู่ในการควบคุมดูแล รวมถึงกระบวนการผลิตควบคู่ไปด้วย

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ล่าสุด ทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. สร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์เวทีโลก ในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่าง วันที่ 10 – 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผลงานการพัฒนาที่ส่งเข้าประกวด คือ Solar Powered Mini Truck รถบรรทุกสามล้อขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของ ดร.ณัฐภร แก้วประทุม นักวิชาการเกษตร 6 สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ซึ่งช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการขนส่งน้ำนมดิบ Solar Powered Mini Truck สามารถบรรทุกน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 500 กิโลกรัม โดยระยะทางในการขับขี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง คือ 150-200 กิโลเมตร เกษตรกรสามารถใช้บรรทุกขนส่งน้ำนมดิบจากฟาร์มไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้ถึง 6 ถัง บรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ทำให้ประหยัดค่าขนส่ง ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเดิมเกษตรกรยังใช้รถซาเล้ง 3 ล้อพ่วงข้างในการขนส่งน้ำนมดิบ จึงทำให้ อ.ส.ค. เริ่มคิดค้น Solar Powered Mini Truck พัฒนารถสามล้อบรรทุกนมขึ้นมา เพื่อความสะดวก ประหยัดพลังงาน ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งน้ำนมดิบไปยังศูนย์รวมน้ำนมดิบแก่เกษตรกร นอกจากนี้ Solar Powered Mini Truck ยังสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่นำไปใช้อเนกประสงค์ภายในฟาร์มโคนมอีกด้วย

Solar Powered Mini Truck นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 47 ของการจัดงาน ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิส และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งเป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 60,000 คน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก  Solar Powered Mini Truck นอกจากคว้ารางวัลเหรียญทองแล้ว ยังได้รับรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก สถาบันวิศวกรรมส่วนประกอบยานอวกาศ (Institute of space device engineering) ของหน่วยปฏิบัติการจรวดและยานอวกาศรัสเซีย (United rocket and Space Corporation) ซึ่งเป็นสาขาของการรถไฟรัสเซีย (The Brach of JSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมทุนของรัฐบาลรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานขององค์กร อ.ส.ค. เป็นอย่างยิ่ง และ อ.ส.ค. จะมุ่งพัฒนา ต่อยอด ยกระดับเกษตรกรและสหกรณ์ฟาร์มโคนมเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลต่อไป ดร. ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม