ครม. เติมเงินบัตรคนจน ช่วยค่าปุ๋ยคนละ 1,000 บาท ครอบคลุมเกษตรกร 4.1 ล้านคน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 วงเงิน 13,200 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการการเพิ่มเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียน จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน ซึ่งรับครั้งเดียว เพื่อซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

2. กลุ่มเกษตรกร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับเงินคนละ 1,000 บาท เพื่อนำไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ทำการเกษตร ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว ครอบคลุมเกษตรกรจำนวนประมาณ 4.1 ล้านคน

3. กลุ่มผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. 2562 และ 4.กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 ล้านคน จะได้รับเงินไปใช้ซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ 500 บาทเท่ากันหมด จากเดิมที่ได้คนละ 200 หรือ 300 บาท ในเดือนพ.ค.-มิ.ย. 2562

นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางภาษี ทั้งการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ไปจนถึงสิ้นปี 2562 วงเงินลดหย่อนไม่เกิน 1 แสนบาท

รวมถึงมาตรการภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทั่วไทย วงเงินหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท ในเมืองหลักและเมืองรองไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการศึกษาและกีฬา ไม่เกิน 15,000 บาท ไม่รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหมดเชื่อว่าจะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2562 จากเดิมที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.8