ปศุสัตว์เล็งเจาะตลาดไข่ไก่เกาหลีใต้-สิงคโปร์-อียู

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกที่หลายประเทศยังไม่สามารถทำได้ดีเมื่อเทียบกับไทย ส่งผลให้สินค้าไข่ไก่และไก่เนื้อในประเทศเหล่านั้นเริ่มไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ที่ยังมีปัญหาไข้หวัดนกอยู่ ทำให้เริ่มมีความต้องการไก่สดจากไทย และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเปิดตลาดไข่ไก่ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือน ม.ค.นี้

สถานการณ์ส่งออกไข่ไก่ของไทยปัจจุบันเน้นส่งออกตลาดเพื่อนบ้านและฮ่องกง ประมาณปีละ 9 แสนกิโลกรัม มูลค่า 50 ล้านบาท ถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสินค้าส่งออกชนิดอื่น เพราะการผลิตไข่ของไทยมีเป้าหมายเพื่อตลาดในประเทศเป็นหลัก การส่งออกจะเกิดขึ้นเมื่อผลผลิตเกินความต้องการส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเพื่อนบ้านราคาที่ไม่สูงมาก เพื่อสร้างสมดุลให้กับตลาดในประเทศ การส่งออกไข่ไก่สดเริ่มเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงหลัง เมื่อฮ่องกงยอมเปิดตลาดให้ แต่ก็อยู่ในปริมาณไม่มากนัก

อย่างไรตาม ปัจจุบันเมื่อปัญหาไข้หวัดนกยังระบาด ทำให้ไก่ไข่จำนวนมากถูกทำลาย จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะผลักดันให้ไข่ไก่เป็นสินค้าเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อส่งออก ซึ่งในส่วนของการผลิตนั้นมั่นใจว่าผู้เลี้ยงของไทยมีศักยภาพเพียงพอ แต่ที่สำคัญต้องเร่งปรับปรุงสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด เช่น ไข่อินทรีย์ ไข่ผงอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อหนีคู่แข่งที่สำคัญคือประเทศที่ยังปลอดโรคอยู่ เช่น มาเลเซียที่อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่มีศักยภาพใกล้เคียงกับไทยแต่มีข้อได้เปรียบกรณีฮาลาล

“ไข่ไก่เป็นสินค้าพื้นฐานที่มีราคาถูก เป็นสินค้าพื้นฐานที่มีความจำเป็น ดังนั้นจะขาดแคลนไม่ได้ ประเทศที่มีปัญหาหวัดนกในขณะนี้จำเป็นต้องเร่งฟื้นตัวให้เร็วที่สุด เช่นเดียวกับไทยที่ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ในตลาดสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรปหรืออียู” นายอภัยกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์