รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำบุคลากรและนิสิตปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

หมู่บนเวที

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 อันเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นที่ชื่นชมยินดีของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงพร้อมใจกันจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ที่จะมาถึง โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากร สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหาร องค์การนิสิต ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้มงคล ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 40 ต้น ประกอบด้วย อธิการบดีและรองอธิการบดี 14 ต้น คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 24 ต้น สภาผู้แทนนิสิต 1 ต้น และองค์การบริหารองค์การนิสิต 1 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มาร่วมพิธีพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง

สวยมาก

สำหรับต้นรวงผึ้ง หรือ Yellow Star นั้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทนแดด และชอบขึ้นในที่แล้ง ลำต้นแตกกิ่งต่ำ ลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่มมน ออกใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ด้านหน้าใบจะเป็นเขียวและหลังใบเป็นสีน้ำตาลนวล ดอกรวงผึ้งส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน และมีสีเหลืองอร่ามดูโดดเด่น ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยง 5 แฉก ติดกับโคนกลีบและเป็นฐานรองกระจุกเกสรตัวผู้ ไม่มีกลีบดอก ดอกจะบานได้นาน 7-10 วัน ส่วนผลของต้นรวงผึ้งมีลักษณะเป็นทรงกลม ผลแห้ง และมีขน เป็นพรรณไม้ไทยแท้ อันทรงคุณค่า ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะผลิดอกออกใบในช่วงวันพระราชสมภพพอดี (ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้ง ยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพอีกด้วย นอกจากนี้ที่ผ่านมา พระองค์ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ที่พระองค์เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรสืบไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้ประดับตกแต่งภูมิทัศน์ นำต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง อาทิ ดาวเรืองที่เพาะชำเอง จำนวน 90,000 ต้น ต้นเข็มเหลือง 1,300 ต้น ต้นทองอุไร 250 ต้น จัดเป็นสวนหย่อม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างงดงาม พร้อมกับติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 8 จุด ได้แก่ ด้านหน้าประตูพหลโยธิน ประ่ตูงามวงศ์วาน 1 ประตูวิภาวดีรังสิต ด้านหน้าสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร แยกโรงอาหารกลาง 2 หน้าอาคารหอประชุม มก. เกาะกลางแยกสำนักการกีฬา และด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จำนวน 4 จุด ได้แก่ เกาะกลางแยกประตูงามวงศ์วาน 1 ด้านหน้าประตูงามวงศ์วาน และประตูงามวงศ์วาน 3 และเสาธงเมล็ดข้าวเปลือกด้านหน้าหอประชุม มก. พร้อมกับประดับไฟสวยงามอย่างสมพระเกียรติ จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจ มาร่วมชมและถ่ายภาพความงดงามภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและมีส่วนร่วมสำคัญในฐานะพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 อันเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย