ร้อนจริงจัง! อุณหภูมิโลกปี’59ทำลายสถิติต่อเนื่องเป็นปีที่3

ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิโลกที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐ หรือนาซา และข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษบ่งชี้ตรงกันว่า ปี 2559 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปถือเป็นปีที่อุณหภูมิโลกร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการเก็บสถิติในปี 2423 เป็นต้นมา โดยอุณหภูมิร้อนขึ้นเฉลี่ย 0.07 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งนาซาระบุว่าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นจนทำลายสถิติต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 แล้ว

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ปรากฏการณ์เอลนิโญมีสวนให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งทำให้ปริมาณน้ำแข็งที่ปกคลุมขั้วโลกเหนือลดลงมากเป็นอันดับสองของสถิติที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ อย่างไรก็ดี ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ