“กรมชล”เตรียมตั้งรับฝนใต้ตกหนักอีกระลอก

นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์สภาวะอากาศระยะนี้ว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว และจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 20 มกราคม 2569 ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 20-21 มกราคม 2560 ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนในช่วงวันที่ 22-25 มกราคม 2560 ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
“สภาพฝนในพื้นที่ภาคใต้ มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ตอนล่างของภาค ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 วัดปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่ต่างๆได้ คือ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง 34 มิลลิเมตร (มม.) จ.ตรัง อ.เมือง 21 มม. จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ 74 มม. จ.ปัตตานี อ.หนองจิก 55 มม. และที่จ.นราธิวาส มีฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตอ.เมือง 272 มม. อ.ยี่งอ 335 มม. อ.เจาะไอร้อง 243 มม. และอ.ระแงะ 271 มม. ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกและคลองตันหยงมัสสูงขึ้น โครงการชลประทานนราธิวาส ได้รายงานสถานการณ์น้ำไปยังจ.นราธิวาส เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำแล้ว” นายเลิศชัย กล่าว
นายเลิศชัย กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณจ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลฯ ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมบริเวณคลองบางกล้วยใหญ่และคลองพุนพิน เพื่อให้น้ำไหลไปลงแม่น้ำตาปีและออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ปริมาณน้ำท่วมขังคงเหลือประมาณ 135 – 140 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ประมาณวันละ 50 – 60 ล้านลบ.ม. หากฝนไม่ตกเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 4 – 6 วัน
ส่วนที่จ.นครศรีธรรมราชคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง ปริมาณน้ำที่ท่วมขังคงเหลืออยู่ประมาณ 280 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาอีก การระบายน้ำยังเร่งสูบออกอย่างต่อเนื่องวันละประมาณ 80 – 100 ล้านลบ.ม. หากฝนไม่ตกเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ปกติภายใน 3 – 5 วัน
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำริมทะเลสาบสงขลา บริเวณอ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ และอ.สิงหนคร ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.1 – 0.3 เมตร แนวโน้มลดลง คงเหลือปริมาณน้ำท่วมขังประมาณ 23 ล้านลบ.ม. ศักยภาพการระบายน้ำได้วันละประมาณ 5 – 7 ล้านลบ.ม. หากไม่มีฝนตกคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 3 – 4 วัน
สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ได้ทำการติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆในภาคใต้ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 164 เครื่องที่ออกไปปฏิบัติการ ส่วนเครื่องผลักดันน้ำ มีจำนวนทั้งสิ้น 107 ลำที่ออกปฏิบัติการ และสถานีสูบน้ำอีก 10 สถานี ที่ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพการระบายน้ำ ทั้งนี้ กรมชลฯ ได้ย้ำทุกโครงการชลประทานในภาคใต้ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์น้ำให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีต่อไปแล้ว