มูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

โครงการกาญจนบารมี เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2539 ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 50 และต่อมามีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิกาญจนบารมี ในปี พ.ศ. 2540

นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เปิดเผยว่า หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ออกบริการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสมาแล้ว 231,900 คน นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยในแต่ละครั้งหน่วยคัดกรองจะออกตระเวนครบทุกจังหวัด ซึ่งได้ให้บริการประชาชนมาแล้ว 5 รอบ ตรวจพบและให้การรักษาผู้เป็นมะเร็งแล้ว 300 ราย

รถตรวจคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ มูลนิธิกาญจนบารมี มีอุปกรณ์ตรวจทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ให้ผลการตรวจรวดเร็ว ทำให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่ดี โดยแต่ละปีมูลนิธิฯ จะใช้งบประมาณระหว่าง 8-10 ล้านบาท

สำหรับในปี 2562 ซึ่งเป็นปีแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ หน่วยคัดกรองได้เริ่มออกบริการแก่ประชาชน และคาดว่าจะให้บริการครบสามแสนรายในการออกหน่วยของรอบนี้

บทความก่อนหน้านี้เกษตรฯ เผยแนวทางการดูแลลิ้นจี่และลำไยภาคเหนือในช่วงฝนแล้ง-ฝนทิ้งช่วง
บทความถัดไป“เพาะพันธุ์ปัญญา” งานวิจัยสร้างห้องเรียนเป็นมิตร เด็กมีทักษะคิดวิเคราะห์ ครูมีความสุข