ซี.พี. เมียนมา มอบความสุขและสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผ่านโครงการ Food for Life ปีที่ 11

นายดิลก สิริเพ็ญโสภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธุรกิจฟาร์ม บริษัท เมียนมาร์ ซี.พี. ไลฟ์สต็อก จำกัด หรือ ซี.พี. เมียนมา ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะผู้นำรุ่นใหม่ หลักสูตร Myanmar Leader Develop Leader รุ่นที่ 3 (MLDL) ร่วมโครงการ Food for Life ปีที่ 11 มอบความสุขและสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การปรับทัศนียภาพบ้านพักให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินบริจาคในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ณ บ้านพักคนชรา ชู่ย มิน วุน เขตเมงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา