ก.เกษตรฯชงครม.แจกเงินฟื้นฟูหลังท่วมใต้ลด รายละ3พัน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอแพคเกจมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาน้ำท่วม ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 24 มกราคม เห็นชอบมาตรการที่ประกอบด้วย งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตร มาตรการปรับปรุงบำรุงดินพื้นที่ การขยายเวลาชำระหนี้สิน การอบรมเพื่อลดรายจ่ายซ่อมบำรุงต่างๆ อาทิ เครื่องจักรกลทางการเกษตร มอเตอร์ไซค์ และสร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร
นอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานระยะกลางและยาวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับระเบียบการช่วยเหลือของกระทรวงการคลัง และจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีหลังน้ำลด
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้เร่งเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วม กรมฯได้สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งดำเนินการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ผลิตเป็นสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นในบริเวณน้ำท่วมขัง
ขณะนี้ได้แจกจ่ายสารแล้ว 60,000 ซอง ในพื้นที่จ.กระบี่ ชุมพร สงขลา ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในการฟื้นฟู และแก้ปัญหาดินหลังน้ำลด