ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี ปลูกง่าย ทนโรค ให้ผลดก ขายได้ต้นละ 2 หมื่น

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพและมีลักษณะดีเด่นตรงตามความต้องการของตลาด และให้ผลผลิตสูง เป็นสินค้าทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่รักทุเรียน จะใช้ปลูกทดแทนทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิม เพราะทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ มีศักยภาพการผลิตในเชิงการค้า แถมรสชาติของทุเรียนถูกใจผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศอีกด้วย

แปลงต้นแบบปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรี

คุณสุรินทร์ อัคคะรัตน์ เกษตรกรคนเก่งในพื้นที่ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นเกษตรกรรุ่นแรกที่มีโอกาสปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรี ตั้งแต่เมื่อ 12-13 ปีก่อน ทำให้เขาเรียนรู้จุดเด่น จุดด้อย ของการปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรี สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจเรื่องการปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรี นำไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลจัดการสวนทุเรียนได้แบบมืออาชีพ

คุณสุรินทร์ กับทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 3

คุณสุรินทร์ ได้ต้นพันธุ์ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 1, จันทบุรี 2, จันทบุรี 3 และจันทบุรี 10 รวมทั้งสิ้น 120 ต้น จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี นำมาปลูกบนเนื้อที่ 6 ไร่ โดยขุดหลุมลึก 1 ฟุต ปลูกต้นทุเรียนในระยะห่าง 8×8 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ 20 ต้น ให้ปุ๋ยให้ยาตามคำแนะนำของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ซึ่งต้นทุเรียนลูกผสมที่นำมาปลูกไม่ตายแม้แต่ต้นเดียว โดยต้นทุเรียนให้ผลผลิตในปีที่ 5 ผลผลิตรุ่นแรกเก็บไว้ ต้นละ 10 กว่าลูกเท่านั้น เมื่อต้นทุเรียนมีอายุมากขึ้น ก็ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ

จุดเด่น ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี

ในฐานะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรีมายาวนานกว่า 10 ปี คุณสุรินทร์ กล่าวว่า ทุเรียนลูกผสมจันทบุรีทุกสายพันธุ์ มีจุดเด่นสำคัญอีกอย่างก็คือ เป็นสายพันธุ์เบา จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าทุเรียนหมอนทอง ทุกพันธุ์มีกลิ่นน้อย หากตัดในระยะสุก 80-85% แม้สุกเต็มที่ เนื้อเละ ก็ยังมีกลิ่นน้อย หากปล่อยให้ผลทุเรียนสุกร่วงคาต้น จะมีกลิ่นแรงเหมือนกับทุเรียนทั่วไป ลักษณะเด่นประการต่อมาคือ ลำต้นแข็งแรง ทนทานโรคแมลง และเลี้ยงลูกเก่งมาก

“สำหรับทุเรียนลูกผสมจันทบุรี หากต้องการให้มีผลผลิตคุณภาพดี รูปทรงสวย ต้องดูแลจัดการให้มีผลผลิตเหมาะสมตามอายุต้น เช่น ทุเรียน อายุ 6-7 ปี คัดผลผลิตให้ได้ ต้นละ 20-30 ลูก เมื่อต้นทุเรียนอายุเยอะขึ้น ขนาดทรงพุ่มใหญ่ขึ้น ก็ค่อยเพิ่มจำนวนผลผลิต ประมาณปีละ 15-20 ลูก ขณะนี้ต้นทุเรียนลูกผสมจันทบุรีในสวนแห่งนี้อายุประมาณ 12 ปี ให้ผลผลิตที่ดี เฉลี่ยประมาณต้นละ 200 กิโลกรัม” คุณสุรินทร์ กล่าว

คุณสุรินทร์ วิเคราะห์จุดเด่นของทุเรียนลูกผสมแต่ละสายพันธุ์ให้ฟังว่า

ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 1 เกิดจากพ่อแม่พันธุ์คือ ชะนี กับ หมอนทอง ให้เนื้อทุเรียนสีเหลือง เนื้อละเอียด รสชาติหวาน มัน กลิ่นอ่อน เมื่อเทียบกับทุเรียนทั่วไป เนื้อทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 1 มีความหวานน้อย แต่มีความมันมาก รสชาติทุเรียนพันธุ์นี้น่าจะถูกใจคนที่ชอบรับประทานทุเรียนพันธุ์กระดุม แต่หากส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเชิงการค้า คิดว่าไม่รอด เพราะเวลาฝนตก น้ำเยอะ ต้นทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 1 มักทิ้งขั้ว ยังไม่ทันแก่เท่าไร ปล่อยลูกทิ้งหมดแล้ว ทำให้คุณสุรินทร์ไม่ขยายพื้นที่ปลูกอีก ปัจจุบัน สวนแห่งนี้มีทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 1 เหลือแค่ 2 ต้น เท่านั้น

ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 1

ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 2 เกิดจากการผสมกันระหว่าง ชะนี+พวงมณี ในสายตาของคุณสุรินทร์คิดว่า ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 2 มีรูปทรงไม่ค่อยสวย แต่รับประทานเนื้ออร่อย ลักษณะเด่นของทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 2 คือ เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียด เหนียว มีรสชาติหวาน มัน ปัจจุบันเหลือต้นทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 2 ในสวนแห่งนี้ จำนวน 9 ต้น

ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 2

ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 3 เกิดจากการผสมกันระหว่าง ก้านยาว+ชะนี ลักษณะเด่นคือ ติดผลง่าย รูปทรงผลสวย เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียด เหนียว มีรสชาติหวาน มัน ปัจจุบันเหลือต้นทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 3 ในสวนแห่งนี้ จำนวน 10 กว่าต้น

เนื้อทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 3
ผลทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 3

ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 10 เกิดจากการผสมกันระหว่าง ชะนี+นกหยิบ ลักษณะเด่นของทุเรียนพันธุ์นี้คือ ผลมีรูปทรงสวย เนื้อละเอียด เหนียวแบบชะนี กลิ่นหอมแบบดอกไม้ แต่ไม่ฉุนแบบพันธุ์ชะนี รสชาติหวาน มัน ปัจจุบัน คุณสุรินทร์ปลูกต้นทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 3 ในสวนแห่งนี้ จำนวน 12 ต้น

 

คุณสุรินทร์ อัคคะรัตน์ กับต้นทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 10

ด้านการตลาด

เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน ระหว่างปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรีกับทุเรียนหมอนทอง คุณสุรินทร์ให้คำตอบว่า ทุเรียนหมอนทองให้ผลกำไรที่คุ้มค่ากว่าอยู่แล้ว ทุกวันนี้ แม้ทุเรียนลูกผสมจันทบุรีจะเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต แต่เกษตรกรยังไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงเท่ากับทุเรียนหมอนทอง ทุกวันนี้เกษตรกรสามารถต่อรองราคาขายทุเรียนหมอนทองให้สูงขึ้นกว่าที่ล้งกำหนด ประมาณกิโลกรัมละ 5-10 บาท

ผลรูปทรงสวย เพราะดูแลผลผลิตตามอายุของต้นทุเรียน

สำหรับทุเรียนลูกผสมจันทบุรี ล้งกำหนดราคารับซื้อไว้เท่าไร เกษตรกรก็ต้องขายไปตามนั้น ไม่สามารถต่อรองราคาได้เหมือนกับทุเรียนหมอนทอง เพราะกระแสความนิยมบริโภคทุเรียนลูกผสมจันทบุรียังไม่สูงกับทุเรียนหมอนทองนั่นเอง

“ปัจจุบัน ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี ที่มีอนาคตสดใสเป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ จันทบุรี 2 จันทบุรี 3 และทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 10 ส่งออกไปขายตลาดจีน สำหรับทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 10 ขายดีมาก เพราะทุเรียนพันธุ์นี้เกิดจาก ชะนี+นกหยิบ ทำให้มีรสชาติหวาน เหนียว กลิ่นหอมอ่อน เมล็ดลีบ” คุณสุรินทร์ กล่าว

คุณสุรินทร์ อัคคะรัตน์ ลูกสาว หลานชาย ถ่ายกับทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 10

ต้นทุเรียนลูกผสมจันทบุรี มีข้อได้เปรียบหลายประการคือ เป็นทุเรียนพันธุ์เบา ให้ผลผลิตเร็วกว่าทุเรียนหมอนทอง และให้ปริมาณผลผลิตมากกว่าทุเรียนหมอนทอง ประมาณ 20-30% ต่อต้น โดยมีผลตอบแทนต่อต้น ประมาณ 20,000 บาท ด้านทุเรียนหมอนทองมีผลผลิตน้อยกว่า โดยมีผลตอบแทนต่อต้นเฉลี่ยหมื่นกว่าบาท แต่สามารถขายผลผลิตต่อหน่วยได้ราคาสูง เรียกว่าทำกำไรได้มาก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะปลูกทุเรียนหมอนทองเชิงการค้ามากกว่าทุเรียนลูกผสมจันทบุรี ซึ่งอ่อนแอด้านการตลาด เพราะขายผลผลิตได้ถูก สู้หมอนทองไม่ได้

ผู้สนใจเรื่องการปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรี สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการปลูกดูแลทุเรียนกับ คุณสุรินทร์ อัคคะรัตน์ เลขที่ 18/16 หมู่ที่ 8 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210 โทร. 098-440-0017 ได้ทุกวัน 

…………………………………………….

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2563