สายพันธุ์ทุเรียนลูกผสม ผลงานเด่นของ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพและมีลักษณะดีเด่นตรงตามความต้องการของตลาด และให้ผลผลิตสูง เป็นสินค้าทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่รักทุเรียน จะใช้ปลูกทดแทนทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิม เพราะทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ มีศักยภาพการผลิตในเชิงการค้า แถมรสชาติของทุเรียนถูกใจผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศอีกด้วย

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 1

เกิดจาก ชะนี +หมอนทอง ลักษณะเด่นคือ ผลผลิตออกต้นฤดู อายุเก็บเกี่ยวสั้น 105 วัน หลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์ น้ำหนัก 2.65-3.61 กิโลกรัม ต่อผล สีเนื้อเหลือง รสชาติหวานมัน เนื้อค่อนข้างละเอียด กลิ่นอ่อนมาก เนื้อคงสภาพได้นานหลังปลิงหลุด พันธุ์แนะนำ : 09 ตุลาคม 2549

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 2

เกิดจาก ชะนี+พวงมณี ผลผลิตออกต้นฤดู อายุเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน หลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์ ผลมีขนาดเล็ก น้ำหนัก 1.52-2.27 กิโลกรัม ต่อผล สีเนื้อเหลือง เข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวละเอียด กลิ่นอ่อน พันธุ์แนะนำ : 09 ตุลาคม 2549

 

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 2

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 3

เกิดจาก ก้านยาว+ชะนี ผลผลิตออกต้นฤดู อายุเก็บเกี่ยวสั้น 97 วัน หลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์ น้ำหนัก 2.54-3.67 กิโลกรัม ต่อผล สีเนื้อเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด เหนียว พันธุ์แนะนำ : 09 ตุลาคม 2549

 

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 4

เกิดจาก ก้านยาว+หมอนทอง ลักษณะเด่น คือ มีอายุเก็บเกี่ยวราว 114 วัน หลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์การติดผลดีถึง 10% รูปผลทรงผลสวยเต็มพู น้ำหนักผลละ 2.5-3 กิโลกรัม ให้ผลผลิตสูง ราว 45-60 ผล/ต้น น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผล 27% เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ราว 28% เนื้อในสีเหลืองเข้มสวย เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นน้อย และรสชาติหวานมันปนระหว่างก้านยาวกับหมอนทอง พันธุ์แนะนำ : 2555

 

ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 4
พันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 4

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 5

เกิดจากก้านยาวผสมเปิดตามธรรมชาติ ลักษณะเด่น คืออายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 104 วัน หลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์การติดผลดี ประมาณ 7% ให้ผลผลิตสูงราว 50-60 ผล ต่อต้น น้ำหนักผลเฉลี่ย ผลละ 3 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างกลม น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผล ประมาณ 25% เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ราว 28% เนื้อในสีเหลืองเข้มกว่าพันธุ์ก้านยาว เนื้อเหนียวปานกลาง กลิ่นปานกลางแต่ไม่ฉุน รสชาติค่อนข้างมันมากกว่าหวาน พันธุ์แนะนำ : 2555

 

พันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 5

ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 5

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 6

เกิดจาก ก้านยาว+หมอนทอง ลักษณะเด่นคือ มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง ประมาณ 115 วัน หลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์ติดผลอยู่ในเกณฑ์ดี ประมาณ 8% น้ำหนักผลราว 3 กิโลกรัม น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลประมาณ 31% เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ประมาณ 21-22% ให้ผลผลิต 40-50 ผล ต่อต้น เนื้อในมีสีเหลืองคล้ายหมอนทอง รสชาติหวานมันมาก เนื้อละเอียดเหนียว และมีกลิ่นปานกลาง พันธุ์แนะนำ : 2555

 

ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 6
ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 6น่ากิน

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 7

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 7 เกิดจาก ก้านยาว+ชะนี มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 95 วัน หลังดอกบาน มีคุณภาพดีเด่นด้านรสชาติและคุณภาพในการรับประทานใกล้เคียงกับพันธุ์มาตรฐานที่เป็นการค้าในปัจจุบัน เช่น ชะนีและหมอนทอง มีเนื้อละเอียด สีเนื้อมีสีเหลืองเข้ม เหนียว รสชาติหวาน มัน อร่อยและกลิ่นอ่อน มีรูปทรงผลกลมรี ก้านผลยาว 5.8 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 1.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.9 เซนติเมตร พื้นที่แนะนำให้ปลูกในภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง เป็นต้น พันธุ์แนะนำ : 2560

 

ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 7

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 8

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 8 เกิดจาก ชะนี+หมอนทอง มีอายุการเก็บเกี่ยวปานกลาง เฉลี่ย 114 วัน หลังดอกบาน มีคุณภาพดีเด่นด้านรสชาติและคุณภาพในการรับประทานใกล้เคียงกับพันธุ์มาตรฐานที่เป็นพันธุ์การค้าในปัจจุบัน เช่น ชะนีและหมอนทอง มีเนื้อละเอียด สีเนื้อมีสีเหลือง เหนียว รสชาติหวาน มันดีมากและมีกลิ่นอ่อน น้ำหนักเฉลี่ย 2.45 กิโลกรัม ความยาวผล 21 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางผล 16.67 เซนติเมตร ความยาวเส้นรอบวงผล 58.66 เซนติเมตร พื้นที่แนะนำให้ปลูกในเขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง เป็นต้น พันธุ์แนะนำ : 2560

 

ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 8ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 9

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 9 เกิดจาก ชะนี+หมอนทอง มีอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างยาว เฉลี่ย 138 วัน หลังดอกบาน มีคุณภาพดี เด่นด้านรสชาติ คุณภาพในการรับประทานใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์มาตรฐานที่เป็นพันธุ์การค้าในปัจจุบัน เช่น ชะนีและหมอนทอง มีเนื้อละเอียด เหนียว รสชาติดี หวานมัน อร่อยและมีกลิ่นอ่อน ผลมีลักษณะรูปทรงผลค่อนข้างกลมรูปไข่ น้ำหนักผล 3.43 กิโลกรัม ความหนาเปลือก 1.59 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.30 เซนติเมตร มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผล ประมาณ 19.01 เปอร์เซ็นต์ และมีเมล็ดลีบ พันธุ์แนะนำ : 2560

 

ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 9

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 10

ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 10 เกิดจาก ชะนี+นกหยิบ ลักษณะเด่นคือ เป็นทุเรียนทรงสวย น้ำหนักประมาณ 3 กิโลกรัม  ลักษณะเนื้อละเอียดครีม เหนียวแบบชะนี กลิ่นหอมแบบดอกไม้ แต่ไม่ฉุนแบบพันธุ์ชะนี มีรสชาติหวานมัน เม็ดใหญ่ แต่เนื้อเยอะ

 

หากใครสนใจทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โทร. 039 397-030 และ 039-397-146