บุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์ บ้านโพนจัดยิ่งใหญ่…ม่วนซื่นหลาย

ความสวยงามของบั้งไฟ

บุญบั้งไฟเป็นประเพณีของชาวอีสานที่สืบสานกันมา เพราะชาวอีสานเชื่อว่าบุญบั้งไฟจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ขอฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลในปริมาณที่เหมาะสม พืชพันธุ์เจริญเติบโต ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ โดยมีความเชื่อพื้นฐานมาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาแถนผาแดงนางไอ่

นางสาวกุลทรัพย์ เมธีไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการมุตตา ไทยแลนด์ ผู้สนับสนุนงาน รับใบประกาศเกียรติคุณจากกำนันประวิทย์ วงศ์เจริญ
นางณฐอร การถัก ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน มอบรางวัลผาแดงนางไอ่

ที่ตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในวันสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 โดยมี นางณฐอร การถัก ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน เป็นประธานจัดงาน และ นางเฉลิมขวัญ สุริยวรางกุล ตัวแทนนายก อบจ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน

พิธีแห่บุญบั้งไฟอันงดงามวิจิตรของชาวบ้านโพนทั้ง 5 ตำบล ในปีนี้สวยงามแปลกตาด้วยการนำผ้าแพรวาผืนงามมาร่วมขบวนแห่บุญบั้งไฟ นอกจากชุดพื้นเมืองของชาวบ้าน ยังมีชุดงดงามแบบประยุกต์ต่างๆ ของนางแบบซึ่งตัดจากผ้าแพรวาจากฝีมือของช่างทอชาวบ้านโพน ด้วยการออกแบบและร่วมสนับสนุนขบวนแห่อันวิจิตรตระการตานี้ โดย นางสาวกุลทรัพย์ เมธีไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการมุตตา ไทยแลนด์ เพื่อต่อยอดผ้าแพรวาราชินีไหมสู่สากล

นางคำสอน สระทอง(ยืนหน้าสุด) ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ เข้าร่วมงาน

นอกจากขบวนแห่อันสวยงาม ยังมีการจุดบั้งไฟใต้น้ำ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าอัศจรรย์มาก

นางณฐอร ปลัดเทศบาล กล่าวว่า “งานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบ้านโพนนี้ ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ จึงจัดงานช่วงกลางวันเพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุข แม้แต่เวทีรำวงก็ยังจัดช่วงกลางวันของวันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 10.00-18.00 น. โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุดพื้นเมืองห่มผ้าสไบเฉียงแพรวา นั่งชมเด็กหนุ่มสาวเต้นรำวงอย่างมีความสุข”