ทุเรียนตระกูลน้อยหน่า “ทุเรียนเทศ” สร้างมูลค่า ส่งออกต่างประเทศ

เมื่อพูดถึงทุเรียน ทุกคนอาจจะนึกถึงทุเรียนที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนชะนี แต่วันนี้เทคโนโลยีชาวบ้านพาทุกท่านมากันที่ สวนไร่ทรัพย์ทวี บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่ากันว่า ที่นี่มีทุเรียนที่ไม่เหมือนทุเรียนทั่วไป นั้นก็คือทุเรียนเทศ หรือ ทุเรียนน้ำ ซึ่งที่มาของชื่อ ทุเรียนน้ำ นั้น เพราะว่ามักจะให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำท่วม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ทุเรียนเทศเป็นพืชตระกูลเดียวกับน้อยหน่า และยังมีโครงสร้างที่เหมือนกับน้อยหน่าเกือบทุกอย่าง ซึ่งส่วนที่ต่างจากน้อยหน่านั้นก็คือ หนามอ่อนๆ ที่เหมือนทุเรียนทั่วไป ส่วนเรื่องรสชาติของทุเรียนเทศโดยทั่วไปนั้น จะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนิดๆ แต่ในทางกลับกัน การปลูกทุเรียนเทศในลุ่มน้ำปากพนังนั้น จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ถือเป็นความพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้ นอกจากที่นี่ที่เดียวที่ “สวนไร่ทรัพย์ทวี”

คุณทวี ศรีเกตุ

กว่าจะมาเป็น

ทุเรียนเทศ หรือ ทุเรียนน้ำ

คุณทวี ศรีเกตุ เจ้าของสวนไร่ทรัพย์ทวี ให้ข้อมูลก่อนที่จะมาปลูกทุเรียนเทศ หรือทุเรียนน้ำ จากเดิมตนมีอาชีพทำการประมง คือการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การทำฟาร์มปลาเนื้อ ไปถึงขั้นเล่นการเมืองท้องถิ่น ทำให้ธุรกิจทุกอย่างต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ จนมาปรับเปลี่ยนเป็นการทำการเกษตรปลูกทุเรียนเทศ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคนโบราณที่ใช้ทุเรียนเทศมาทำเป็นอาหารและสมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยในช่วงแรกนั้นได้นำพันธุ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยรุ่นทวด มาขยายพันธุ์แล้วนำไปปลูกครั้งแรก จำนวน 200 ต้น บนพื้นที่ 3 ไร่

สำหรับการปลูกในช่วงนั้นปลูกเพื่อหวังขายเป็นผลไม้ท้องถิ่น และเนื่องจากกระแสของทุเรียนเทศในช่วงนั้นมาแรงมาก ก็มีการแปรรูปด้วยการนำใบของทุเรียนเทศที่ปลูกเองมาอบ เพื่อไปทำวิจัยในรูปแบบของชา ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อมาด้วยวิวัฒนาการของทุเรียนเทศในช่วงนั้นจากที่เริ่มขายตั้งแต่กิโลกรัมละ 25 สตางค์ จนมาถึงกิโลกรัมละ 100 บาท สิ่งเหล่านี้คือคำตอบที่มาที่ไปว่าทำไมจึงต้องปลูกทุเรียนเทศมาถึงทุกวันนี้

ไร่ทรัพย์ทวี

“คือก่อนหน้านี้ผมเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับ กุ้งกุลาดำ ทำฟาร์มเลี้ยงปลาเนื้อ และลงเล่นการเมืองจนทำให้ธุรกิจทุกอย่างต้องล้มหมดไปกับการเมือง ก็เลยปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตร ก็มาปลูกทุเรียนน้ำ เพราะทุเรียนน้ำเป็นพืชพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นไม้ประจำถิ่น ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้แรงบันดาลใจจากคนโบราณที่นำทุเรียนเทศมาใช้เป็นอาหาร สมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ ทำให้สุขภาพแข็งแรง” คุณทวี เล่าถึงที่มาของทุเรียนเทศ

ทุเรียนเทศ ปลูกไม่ยาก

ทุเรียนเทศ เป็นพืชที่ปลูกง่าย โดยขั้นตอนก่อนปลูกทุเรียนเทศต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอปากพนัง นั้น เป็นพื้นที่ราบลุ่ม จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมแปลงดินด้วยการใช้รถแบ๊คโฮ ยกร่องขึ้นมาและขุดหลุม พร้อมทั้งรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก จึงจะสามารถลงต้นพันธุ์ได้ ทุเรียนเทศเป็นไม้ยืนต้น มีความสูงเต็มที่ไม่เกิน 6 เมตร การปลูกที่เหมาะสมความห่างระหว่างต้นควรอยู่ที่ประมาณ 3 x 3 เมตร หรือ 3 x 4 เมตร ซึ่งที่มาที่ไปของต้นพันธุ์ทุเรียนเทศนั้น ก็เริ่มตั้งแต่การนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะให้เป็นต้นกล้าเป็นเวลาถึง 8 เดือน ก่อนที่จะนำมาลงดินแล้วรดน้ำ 2 วัน ต่อ 1 ครั้ง  และต้องใส่ปุ๋ย ซึ่งทางสวนใช้ปุ๋ยหมักที่ได้มาจากมูลไส้เดือน มูลไก่ มูลวัว น้ำหมักหัวปลา และสาร พด.2 โดยจะใช้เวลาในการหมักไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จึงจะสามารถนำมาใช้กับต้นทุเรียนเทศได้ ดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงระยะเวลา 2 ปี ทุเรียนเทศจึงจะออกดอก และในระหว่าง 2 ปี ที่รอทุเรียนเทศกำลังจะออกดอกนั้น ก็สามารถปลูกไม้ล้มลุกเป็นพืชผสมผสานเพื่อให้มีรายได้เสริมเข้ามาอีกด้วย และเมื่อถึงคราวที่ต้นทุเรียนเทศออกดอกแล้วดูแลเหมือนปกติ เพียงแค่ป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามาทำร้ายต้นทุเรียนเทศได้

ต้นทุเรียนเทศ

ต่อมาในเรื่องการผสมเกสร ต้องยอมรับว่าทุเรียนเทศใช้แมลงในการผสมเกสรน้อยมาก เนื่องจากว่าทางสวนได้เลี้ยงผึ้งเพื่อใช้ในการผสมเกสรแทน ถือเป็นตัวช่วยที่สำคัญ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทางสวน ซึ่งนับตั้งแต่ต้นทุเรียนออกดอกแล้วจะต้องนับไปอีกประมาณ 100 วัน ถึงจะเก็บผลผลิตได้ เฉลี่ยต่อต้นต่อปีที่ 200 ลูก และกิ่งละไม่เกิน 2 ลูก นอกจากนี้ ต้นทุเรียนเทศยังสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ที่แตกต่างจากสวนอื่นๆ เนื่องจากว่าทางสวนไร่ทรัพย์ทวีไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ต้นทุเรียนเทศมีความสมบูรณ์ แข็งแรง นำไปสู่ผลผลิตที่ได้ทั้งคุณภาพและราคาที่พึงพอใจ

การขายแต่ละครั้ง

มีตลาดรองรับ

ผลทุเรียนเทศ

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าต้นทุเรียนเทศจะเป็นพืชตระกูลน้อยหน่า แต่ถ้าได้ขึ้นชื่อว่าทุเรียน แน่นอนการทำการตลาดจึงไม่ยากสักเท่าไร เพราะที่ผ่านมาก็สามารถพาชื่อ ทุเรียนเทศเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ตลาด Modern Trade ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการวางจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก.(องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) อีกด้วย รวมไปถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออก สหรัฐอเมริการ หรือแม้กระทั่งประเทศใหญ่อย่างจีน ซึ่งทั้งตลาดการขายทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเมื่อข้างตันนั้นต่างก็มีราคาในการวางจำหน่ายหรือส่งออกที่แตกต่างกัน ส่วนราคาที่ขายตามตลาดทั่วไปจะตกอยู่ที่ กิโลกรัมละ 50-60 บาท และราคาตามตลาด Modern Trade และ ตลาด อ.ต.ก.(องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 100 บาทขึ้น อยู่กับขนาดของลูกทุเรียนเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งประตูสู่ความสำเร็จที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

ทุเรียนเทศออกดอก

“การทำการตลาดของทุเรียนน้ำ ตอนนี้เราขายในตลาด Modern Trade และพวกตลาด อ.ต.ก. รวมไปถึงขายให้กับ Agency ที่มีการส่งสินค้าออกนอกประเทศด้วย เช่น ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาหรับ สหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ราคาก็จะสูงกว่าท้องตลาดทั่วที่ขายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นกิโลกรัมละ 50-60 บาท แต่ตลาดที่มีการส่งออกไปยังตลาด Modern Trade หรือตลาด อ.ต.ก. ก็จะสูงถึง 100 กว่าบาท” คุณทวี บอก

ทั้งนี้ ทางสวนไร่ทรัพย์ทวี ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่พร้อมจะให้ความรู้แก่ผู้ที่ชื่นชมอยากจะศึกษาวิธีปลูกทุเรียนเทศ หรือศึกษาหาความรู้ในการนำทุเรียนเทศไปแปรรูปต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีการงานที่ดีและการันตีรายได้ที่มั่นคงต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวี ศรีเกตุ บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ (087) 885-5670

ขายพันธุ์ทุเรียนเทศ
ปุ๋ยที่ได้จากมูลไส้เดือน

เผยแพร่ครั้งแรกวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562