“นคร ฟาร์ม” ฟาร์มโคนมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

กรมปศุสัตว์โชว์ฟาร์มเกษตรกรโคนมต้นแบบ “นคร ฟาร์ม” อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เน้นบริหารจัดการในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงวัวนมในรูปแบบธรรมชาติโดยปลูกพืชอาหารโคนมเองและปรุงอาหารในสูตรเฉพาะที่เหมาะสมกับโคนมแต่ละช่วงอายุ นอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว หลักสำคัญทำให้วัวนมมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ให้น้ำนมดี และไม่ป่วย

คุณนคร กาบขุนทด อายุ 38 ปี เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองจากพนักงานประจำช่างอิเล็กทรอนิกส์ มาสู่การทำอาชีพเกษตรกรรมเพียงเพราะเบื่อการทำงานเป็นพนักงานประจำ และเล่าว่า เดิมทีนั้นตนเองทำงานเป็นพนักงานประจำด้านอิเล็กทรอนิกส์ ก็รู้สึกอิ่มตัวแล้วอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมา สนใจอาชีพการเลี้ยงวัวนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาศึกษาการทำโคนมอย่างจริงจัง เริ่มต้นจากโคนม 7 ตัว และค่อยๆ เพิ่มมาเป็น 12 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ด้วยความบังเอิญได้ไปรู้จักกับหมอที่รักษาวัวนมท่านหนึ่ง ท่านได้เข้ามาแนะนำวิธีการเลี้ยงวัวนมโดยเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพื่อลดการเจ็บป่วยของโคนมให้น้อยลง

ทั้งนี้ การเลี้ยงในแบบธรรมชาติสิ่งสำคัญก็คือการดูแลเรื่องอาหาร โดยฟาร์มจะเน้นทำอาหารให้โคนมเองด้วยการใช้พื้นที่กว่า 10 ไร่ปลูกหญ้าเนเปียร์ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์อย่างเดียว และมีระบบน้ำไว้ใช้ในแปลงตลอดทั้งปีด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ใช้แทนพลังงานน้ำมันในการสูบน้ำ แต่ถ้าเป็นในส่วนของกากถั่วเหลืองและถั่วอบ ฟาร์มจะซื้อจากตลาดเพราะไม่สามารถผลิตได้ ทำให้วัวนมให้น้ำนมดีทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยมีสูตรเฉพาะการเลี้ยงโคนมที่ช่วยทำให้วัวนมมีน้ำนมดี มีสุขภาพแข็งแรง

ปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ตนเองเลี้ยงวัวนม “นคร ฟาร์ม” มีวัวนมทั้งสิ้น 44 ตัว ตัวผู้ 10 ตัว ตัวเมีย 34 ตัว รีดนมได้วันละ 380 กิโลกรัม เฉลี่ยปีหนึ่งรีดนมได้ 18 ลิตร ต่อตัว ต่อวัน จากการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนการผลิตลดลงมาก ตัวเลขรายรับรายจ่ายมีสัดส่วนที่น่าพอใจ มีรายได้หลักกว่าแสนบาทต่อเดือน ทำให้ตนเองยังคงยืนอยู่ได้ในอาชีพพระราชทานการเลี้ยงวัวนมได้อย่างมั่นคง

………………….

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562

บทความก่อนหน้านี้ไปอุบลฯ ชิมพุทราสามรส พันธุ์แสงทอง สวนลุงเป็ง ปลูกมาเกือบ 30 ปี มีเท่าไรไม่พอขาย