เกษตรกรนครศรีธรรมราช ปลูกแตงโมเสริมรายได้ กำไรหลักหมื่นต่อรอบการผลิต

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังไม่นิ่ง ส่งผลกระทบตามมามากมาย หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวทำสวน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ ทำให้เกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำอาชีพไปเรื่อยๆ

คุณนิตยา ศรีสุรางค์ เล่าถึงที่มาที่ไปก่อนจะมาปลูกแตงโมขาย เริ่มแรกเกิดจากการชักชวนจากกลุ่มเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน แต่ก็ยังไม่ได้คิดที่จะทำก่อน เนื่องจากว่าพื้นที่ในการปลูกยังหาไม่ได้ สุดท้ายความตั้งใจที่อยากจะปลูกแตงโมขายก็เกิดขึ้นจากการเช่าพื้นที่ 8 ไร่ ของเกษตรกรที่รู้จักกัน ถือเปิดช่องทางในการหารายได้เสริม ทั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยต่อกันมาโดยตลอด

และถ้าถามถึงเหตุผลที่ตั้งใจอยากจะปลูกแตงโม ก็เพราะว่าแตงโมเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ตลาดยังคงต้องการ ถึงแม้ราคาของแตงโมนั้นอาจจะมีการปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าจะขายไม่ได้ นอกจากนี้ พืชผลอย่างแตงโมก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับเกษรตรกรอีกด้วย ทำให้เกษตรกรมีใจรักในการทำอาชีพนี้

“ในช่วงแรกที่จะมีการปลูกต้องบอกก่อนว่า เพื่อนที่เป็นเกษตรกรก็ชักชวนกัน ก็ตั้งใจว่าจะปลูก แต่ตอนนั้นเราไม่มีพื้นที่ในการปลูกก็คิดหนัก ต่อมาก็ได้ไปคุยกับเพื่อนด้วยกัน เพื่อขอเช่าพื้นที่ไว้ปลูกแตงโม เขาก็ให้ปลูก และทั้งหมดนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนเกษตรกรด้วยกันที่ช่วยกันและกัน จนทำให้มีงานมีอาชีพ”

แตงโมเป็นพืชปลูกไม่ยาก

สำหรับวิธีการปลูกจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนั้น เริ่มจากการเตรียมดิน ด้วยการไถก่อน แล้วต่อมาก็มาทำเป็นร่องๆ หลังจากที่มีการเตรียมดินเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การเดินสายยางเพื่อประหยัดเวลาในการรดน้ำ หลังจากนั้น นำเมล็ดมาเพาะในแปลง จนครบกำหนดเป็นเวลา 12 วัน ถึงจะมารดน้ำอีกที ดูแลแบบนี้จนครบ 5 วัน

หลังจากนั้น สามารถใส่ปุ๋ยได้ทันที ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็มีเพียงรดน้ำและให้ปุ๋ยเป็นเวลา ซึ่งตารางเวลาในการรดน้ำนั้น ต้องให้ทุกวันตอนเช้า ส่วนเรื่องการให้ปุ๋ยนั้นให้ครั้งละ 3 วัน ทั้งนี้ การให้ปุ๋ยควรที่จะเพิ่มปริมาณปุ๋ยไปเรื่อย จาก 10 กิโลกรัม เพิ่มไปถึง 1 กระสอบ

จากนั้นรอไปอีก 1 เดือนกว่าๆ ดอกก็จะเริ่มออกมาให้เห็น ในช่วงที่ออกดอกต้องมีการดูแลเอาใจใส่ให้ดี เพราะถือว่าเป็นช่วงที่เข้าใกล้ผลผลิตขึ้นมาทุกที ซึ่งขั้นตอนการดูแลในช่วงที่มีการออกดอกนั้น อาจจะต้องมีการผสมเกสรด้วย วิธีการผสมเกสรสามารถผสมได้เอง ก่อนที่จะหันมาดูในเรื่องของหนอนหรือแมลงที่เข้ามาส้รางความเสียได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถป้องกันด้วยการฉีดสารเคมีไว้รอบๆ ข้าง เพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันความเสียหายได้ ต่อมารอไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์ลูกแตงโมก็เริ่มให้ผลผลิต สำหรับแตงโมแล้วปลูกแค่ครั้งเดียวแต่สามารถเก็บผลผลิตได้ถึง 2 ครั้ง ถือเป็นผลกำไรสำหรับเกษตรกรที่ปลูกแตงโมขาย

ปลูกครั้งเดียวได้กำไรเยอะ

ในเรื่องของการตลาดส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ เนื่องจากกลุ่มที่เข้ามาซื้อส่วนใหญ่มีการกำหนดราคาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งราคารับซื้อจะอยู่ที่ ประมาณ 8-14 บาท ต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ แต่เกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของขนาด เพราะว่าแตงโมที่มีผลใหญ่จะมีราคาที่แพงกว่าแตงโมผลขนาดเล็ก

โดยแตงโมลูกที่โตนั้นจำเป็นต้องมีน้ำหนักถึง 2.5 กิโลกรัม ถึงจะคิดว่าเป็นแตงโมลูกใหญ่ถือเป็นเกณฑ์ที่ทางกลุ่มที่มารับซื้อได้ตั้งขึ้นมาเอง นอกจากนี้ ในการปลูกแต่ละครั้งสร้างกำไรได้ 50,000 บาท ซึ่งเท่านี้ก็ทำให้เกษตรกรมีแรงผลักดันในการทำงาน ไม่ว่างานที่ทำจะหนักแค่ไหนก็ตาม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ คุณนิตยา ศรีสุรางค์ เลขที่ 83/1 หมู่ที่ 2 ตำบลควรพัง อำเภอร่อนพิบุลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. (081) 082-5336