อ.ส.ค. ส่งเสริมการดื่มนม เพื่อสุขภาพ ในโครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019 (ครั้งที่ 4)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค ครั้งที่ 4 โดยอ.ส.ค.เล็งเห็นความสำคัญด้านการรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคนมเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รวมถึงส่งเสริมการดื่มนมในผู้สูงอายุด้วย

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรมโครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019 (ครั้งที่ 4) ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทางอ.ส.ค. ได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยหันมาบริโภคนมโคสดแท้100%ไม่ผสมนมผงอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค รู้สึกภูมิใจมาก ที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนมแก่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยให้หันมาใส่ใจการดื่มนมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่ง“นม” มีคุณค่าทางสารอาหารสูงมากมาย ทั้งโปรตีน แคลเซียม วิตามิน กรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ และมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆ การดื่มนมทุกวัน ย่อมทำให้สุขภาพร่างกายดี กระดูกแข็งแรง สมองดี อีกด้วย

ปัจจุบัน อ.ส.ค. เป็นผู้ผลิตนมไทย-เดนมาร์คที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100%  โดยใช้น้ำนมโคสดจากฟาร์มเกษตรไทยในประเทศทั้งหมด  มาผลิตด้วยระบบมาตรฐานที่ผ่านการรับรองในระดับสากลและถือเป็นเจ้าแรกที่ไม่ใช้นมผงทั้งนี้ การดื่มโคสดแท้ 100% นอกจากได้สารอาหารครบถ้วนที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายแล้ว  ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้มีอาชีพที่ยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย  สำหรับกิจกรรมโครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019 (ครั้งที่4) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่นั้น เพื่อต้องการให้ความรู้การดื่มนมในผู้สูงอายุ รวมไปถึงการแนะนำการดูแลสุขภาพ และการเลือกนมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ พร้อมกับมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค แลคโตสฟรี ให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ อีกด้วยครับ”

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวอีกว่า “โดยปีนี้ทางอ.ส.ค. จัดกิจกรรม CSR โครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019 ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 อ.ส.ค.มีความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) มาอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้บริโภคดื่มนมให้เพิ่มขึ้น หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการดื่มนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา เมื่อสุขภาพดี คุณภาพชีวิตของเราก็ดีด้วยครับ.

บทความก่อนหน้านี้พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อคนไทย “หน่วยทันตกรรมพระราชทาน”
บทความถัดไป“นมไทย-เดนมาร์ค” ทุ่มงบกว่า 40 ล้านบาท ตั้งเป้าหมื่นล้านภายในปี 2562 เร่งขยายโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์