เร่งอ่างเก็บน้ำแม่สอดรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กรมชลประทานเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตั้งเป้าให้เสร็จทันภายในปี 2561 รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เผยจะจัดสรรน้ำดิบผลิตน้ำประปา ปีละ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่ากับครึ่งหนึ่งของความจุอ่าง 13 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้นยังขยายพื้นที่การเกษตรแม่ตาวได้ 6,740 ไร่ และบรรเทาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเทศบาลแม่สอด

นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อ.แม่สอด จ.ตาก ให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในปี 2561 เพื่อเป็นแหล่งน้ำประปาสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดตามนโยบายนายกรัฐมนตรี


ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพอ่างเก็บน้ำแม่สอดเดิม มีความจุเพียง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งลำพังการใช้เป็นน้ำประปาอุปโภคบริโภค หรือน้ำเพื่อการเกษตร ล้วนมีข้อจำกัด ดังนั้นเมื่อประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ยิ่งมีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมชลประทานรับผิดชอบจัดหาแหล่งน้ำรองรับ

นายประพิศกล่าวว่า กรมชลประทานได้วางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน บริเวณเหนืออ่างฯ แม่สอดเดิม โดยมีความจุอ่าง 13 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะจัดสรรมาใช้เพื่อการประปา ปีละ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรฝั่งซ้ายห้วยแม่สอดหรือฝั่งขวาของห้วยแม่ตาวได้อีก6,740 ไร่ โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2558 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2561
“ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง พื้นที่ อ.แม่สอด นอกจากมีปัญหาขาดน้ำในฤดูแล้ง แต่พอฤดูฝนก็ประสบปัญหาอุทกภัยแทบทุกปี การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ความจุ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร จะช่วยตัดยอดน้ำได้เกือบครึ่งหนึ่งจากปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาลแม่สอดก็จะบรรเทาเบาบางลง”

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะที่ปรึกษากรมฯ ได้เดินทางลงไปประชุมร่วมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน
สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จะประกอบด้วยพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.แม่สอด และเป็น 1 ในจำนวน 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่องของรัฐบาล นอกเหนือจากสระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลาและหนองคาย