เสวนาเชิงปฏิบัติการ กับ เทคโนโลยีชาวบ้าน พาไปชม… การปลูกอินทผลัมคุณภาพ และแปรรูปครบวงจร เมืองกาญจนบุรี

เสวนาเชิงปฏิบัติการ กับ เทคโนโลยีชาวบ้าน

“เรียนให้รู้ ดูให้ทำเป็น เด่นทางด้านการตลาด”

พาไปชม…

การปลูกอินทผลัมคุณภาพ

และแปรรูปครบวงจร เมืองกาญจนบุรี

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

07.30 น.          ออกจาก บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

09.30 น.          ถึงสวนอินทผลัม คุณธัญญา กาญจนประดิษฐ์

09.45 น.          ปลูกอินทผลัมกินผลให้ได้ผลดีมีมาตรฐาน

เรียนรู้…

– กระบวนการปลูกอินทผลัม

– การดูแล และโรคแมลงต่างๆ

– การเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปจนถึงการทำตลาด

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.          เดินทางไปแหล่งแปรรูปอินทผลัม

ของ คุณอนุรักษ์ บุญลือ

– ศึกษาการแปรรูปอินทผลัมเป็นสินค้าต่างๆ

– การสร้างเป็นสินค้าคุณภาพ

– การจำหน่ายสินค้าแปรรูป

15.30 น.          เดินทางกลับ

*ค่าใช้จ่าย ท่านละ 930 บาท

ผู้สนใจ สมัครจองที่นั่งก่อน แล้วโอนเงิน (ตามจำนวนที่ระบุ) เข้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น เลขที่บัญชี 193-079484-5 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Fax (02) 580-2300 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536001451 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.technologychaoban.com หรือ www.facebook.com/Technologychaoban