กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเกษตรจังหวัดผ่านคอนเฟอร์เร้นท์ กำชับสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชสำคัญ พร้อมขอบคุณ อบต. หลายพื้นที่ตั้งเป็นศูนย์สอบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งลุยปูพรมทุกพื้นที่เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประชุมสั่งการเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง รวมถึงการเรียนรู้ และทดสอบตามมาตรการจำกัดการใช้เคมี 3 ชนิด เพื่อเตรียมเกษตรกรก่อนสอบเพื่อรับสิทธิ์ โดยจะเริ่มทดสอบได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังจากการประขุมคอนเฟอเร้นท์ สั่งการเกษตรจังหวัดทุกพื้นที่ หลังจากการคาดการณ์สภาวะอากาศแห้งแล้งหลายพื้นที่ รวมถึงการเฝ้าระวังศัตรูพืชสำคัญ ทั้งหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ รวมทั้งเตรียมรับมือสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะทีมอารักขาพืช 77 จังหวัด ต้องทำงานเต็มที่ ปูพรม สำรวจ 100% โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดมาก รวมทั้งย้ำเรื่อง วันที่ 1 กรกฎาคม นี้ เกษตรกรจะเริ่มสอบจากระบบได้ ตามมาตรการจำกัดการใช้เคมี 3 ชนิด พร้อมขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายพื้นที่ ที่พร้อมอำนวยความสะดวกสถานที่ ทั้งให้บริการอบรมและประสงค์จะเข้ารับการทดสอบเพื่อรับสิทธิ์ การซื้อสารเคมี 3 ชนิด รวมทั้งย้ำว่าจะต้องจัดสถานที่ให้พร้อมบริการแก่เกษตรกรทุกคน เพื่อรองรับตามมาตรการจำกัดดังกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการแก้ปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในหลายจังหวัดของประเทศ
โดยย้ำว่า ให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และให้มีการจัดพื้นที่สำหรับการสำรวจ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง จะต้องสำรวจ 100 % ของพื้นที่ปลูกพืช รวมทั้งย้ำว่า บางพื้นที่จะมีฝนทิ้งช่วง เกิดภาวะแล้ง ทำให้เกิดศัตรูพืชได้ง่าย ให้แจ้งให้เกษตรกร หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืชของตนเองอย่างใกล้ชิดด้วย

สำหรับมาตรการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ล่าสุดในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการ ได้แก่ ทั้งการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด รวมทั้งผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงศัตรูธรรมชาติพร้อมปล่อย ได้แก่ แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา จำนวน 240,000 แผ่น และแมลงตัวห้ำ (แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต) จำนวน 6,096,600 ตัว และส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดำเนินการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ในแปลงตนเองและสมาชิก ให้ลดความรุนแรงของการระบาด กรณีระบาดรุนแรงส่งเสริมให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำเกษตรกร
และกำชับให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และติดตามผลกระทบจากศัตรูพืชสำคัญ ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์และผลกระทบภายหลังจากที่ใช้มาตรการข้างต้น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจสถานการณ์ การระบาดและป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามคำแนะนำและสามารถป้องกันกำจัดได้ รวมถึงโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันที

ฝากถึงเกษตรกร ให้ความสำคัญในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยนำศัตรูธรรมชาติไปเลี้ยงในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อขยายพันธุ์และปล่อยในพื้นที่ระบาด รวมทั้งให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์สะอาด จากแหล่งที่ไม่มีโรคระบาดต่อไป