เตือน! อากาศหนาวเย็นระวังราแป้งระบาดในมะม่วง

นายนายวรกุล  บุตรดาจักร  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เตือนเกษตรกรที่ทำสวนมะม่วง ควรระวังโรคราแป้งในระยะมะม่วงออกดอก เนื่องจากในช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็น หากพบอาการของโรคาแป้งควรทำการควบคุมก่อนที่เชื้อจะเข้าทำลายทั้งใบ ดอก ช่อดอก และผลอ่อน  ถ้าเข้าทำลายใบอ่อน เชื้อราเข้าทำลายเป็นขุยหรือผงสีขาวขึ้นบางๆ ส่วนใหญ่จะพบใต้ใบอาการต่อมาบริเวณที่เป็นโรคจะมีสีเหลืองจาง ถ้าสภาพอาการที่เหมาะสม ผงสีขาวๆชัดเจนขึ้น หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนและเข้มขึ้นตามลำดับ ถ้าเกิดโรครุนแรงใบอาจจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรง ร่วงหล่น หรือแสดงอาการเนื้อใบไหม้ อาการที่ช่อดอก จะพบผงสีขาวขึ้นฟูตามก้านช่อดอกย่อย และดอก ซึ่งจะทำให้ดอกร่วงไม่ติดผล ส่วนของก้านช่อดอกจะยังคงมีสีขาวปกคลุม แล้วจะค่อยๆเป็นสีน้ำตาลอ่อน โรคนี้มักจะพบในช่วงฤดูหนาว เมื่อมะม่วงเริ่มออกดอก และมักจะพบเป็นกับช่อดอกที่อยู่บริเวณตอนล่าง หรือกลางๆลำต้น หรือช่อดอกที่อยู่ในพุ่ม ดอก และก้านช่อดอกที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย การเจริญเติบโตจะลดลง ดอกไม่บาน และร่วงในที่สุด แต่บางครั้งสามารถทนได้จนถึงติดผลอ่อน ขอแนะนำการป้องกันและกำจัดดังนี้

  1. หมั่นตรวจดูอาการของโรคราแป้ง ถ้าพบให้ตัดส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย
  2. ใช้สารเคมีในช่วงดอกยังไม่บานครั้งหนึ่ง หากยังมีโรคระบาดอยู่ ก็ควรฉีดอีกครั้งในระยะติดผลอ่อน สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดโรคราแป้ง ได้แก่ ไดโนคาร์ป เบนโนมิล ไตรอะดิเมฟอน และกำมะถันผง

หากสงสัยหรือมีปัญหา สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มอารักขาพืช โทร.0-4231-788 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประตำบลทุกตำบลที่ใกล้บ้านท่าน