กยท. ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาสมดุลตลาดซื้อขายยางตามปกติ หากพบข้อสงสัยใดรีบแจ้ง กยท.ในพื้นที่

การยางแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้นำชาวสวนยาง และเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิตและขายยางตามภาวะปกติ หากพบเจอผู้จงใจสร้างปัญหาทำลายกลไกตลาดให้รีบแจ้ง กยท.ในพื้นที่โดยด่วน

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวขอความร่วมมือสถาบันเกษตรกรและผู้นำเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ถึงปริมาณผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดและความต้องการใช้ยาง ซึ่งขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สมดุล จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางผลิตและขายยางตามภาวะปกติ อย่าขายยางออกสู่ตลาด
มากเกินไป ซึ่งจะเป็นผลเสียกับราคายางในปัจจุบันที่กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีให้ข้อมูลที่บิดเบือนและสร้างปัญหาให้กับกลไกราคายางภายในประเทศ ขอให้แจ้งมาที่ กยท.ในพื้นที่โดยตรง ทาง กยท.จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป สุดท้ายนี้ ขอให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้นำเกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรชาวสวนยางทุกคน ร่วมมือสามัคคีกันที่จะทำการผลิตและขายยางออกไปสู่ตลาดตามภาวะปกติ เพื่อให้ราคายางมีเสถียรภาพเช่นเดียวกับในช่วงที่ผ่านมา ผวก.กยท. กล่าวทิ้งท้าย