อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำทีมลุยพื้นที่ปลูกหญ้าร่วมกับเกษตรกรเขาตะเกียบ สร้างความมั่นใจ ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไม่กลัวจน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรพื้นที่เขาตะเกียบ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

เนื่องจากหญ้าที่ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาตินั้นมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ต่ำ ผลผลิตน้อย และพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะนับวันจะน้อยลง ไม่เพียงพอที่จะปล่อยสัตว์ไปเลี้ยงเหมือนแต่ก่อน ซึ่งวัวจำเป็นต้องกินหญ้าเป็นอาหารหลัก หากลงทุนปลูกหญ้าพันธุ์ดีไว้ในพื้นที่ของตนเอง เช่น บริเวณพื้นที่หัวไร่ปลายนา หรือพื้นที่ว่างเปล่า เพียงครั้งเดียวก็จะมีหญ้าใช้สอยไปได้หลายปีทีเดียว เพราะเป็นแปลงหญ้าคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูงเพียงพอสำหรับเลี้ยงวัว ไม่ต้องเสียเวลาต้อนไปเลี้ยงไกลๆ อีกต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงวัวได้ทางหนึ่ง ซึ่งผู้เลี้ยงวัวจะมีรายได้จากการจำหน่ายตัววัวเป็นรายปี และหากมีการดูแลหญ้าเป็นอย่างดีให้ได้คุณภาพ ยังสามารถที่จะขายท่อนพันธุ์เพื่อสร้างรายได้ได้อีกต่อหนึ่ง ที่สำคัญยังมีรายได้จากการจำหน่ายขี้วัวเป็นรายเดือนอีกด้วย นับว่าเป็นอาชีพที่จะช่วยพยุงฐานะของครอบครัวให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรอำเภอเขาตะเกียบหญ้าที่นำมาปลูกจะต้องผ่านการคัดเลือก เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ เกษตรกรต้องศึกษา เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม และยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมดิน การปลูก รวมทั้งการดูแล ให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์กับสัตว์มากที่สุดเช่นกัน

ณ อำเภอเขาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทความก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ ซีพีเอฟ ร่วมวิจัยและพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคใต้
บทความถัดไปฝนตกหนัก ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพดีได้ไม่ยาก