KUBOTA Smart Farmer Camp 2019 นวัตกรรมทำได้จริง “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต”

สยามคูโบต้า เดินหน้า โครงการ “KUBOTA Smart Farmer Camp 2019” ภายใต้แนวคิด “FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง” สร้างแคมป์เกษตรยุคใหม่สาย INNO ให้เยาวชนไทยทุกคนเรียนรู้ ได้ดูด้วยตาตัวเอง ทดลองใช้เครื่องปลูกผัก เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการปลูก ประหยัดเวลาและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งออกแบบและจัดการฟาร์มด้วยแนวคิดเกษตรรายได้สูง

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า สยามคูโบต้า ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและทักษะการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เยาวชน ตั้งแต่ ปี 2543 ผ่านโครงการยุวเกษตรมานานหลายสิบปี จนกระทั่ง เมื่อปี 2555 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น KUBOTA Smart Farmer Camp โดยปัจจุบัน เป็นปีที่ 7 ของการจัดโครงการนี้ขึ้นมา

พิธีเปิดตัวโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2019

สำหรับ โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp เป็นการดำเนินงานตาม CSR Policy ของบริษัท ด้านการศึกษาและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้านการเกษตร สร้างทัศนคติที่ดีและกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนตระหนักถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืนและรอบด้านมากขึ้น เพื่อเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ดีในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนในโครงการสนใจประกอบอาชีพสายงานด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก

โลโก้ โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2019
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับ โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2019 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-18 มิถุนายน 2562 ณ KUBOTA Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง” แคมป์เกษตรยุคใหม่สาย INNO เรียนรู้การออกแบบและการจัดการฟาร์มด้วยแนวคิดเกษตรรายได้สูง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสุดล้ำจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น และทดลองใช้งานจริงบนพื้นที่จริง โดยมีเยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2,005 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสยามคูโบต้าได้คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

ทั้งนี้ สยามคูโบต้า ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการว่า เป็นเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18-22 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-4 โดยปีนี้ได้เปิดกว้างให้กับน้องๆ นิสิตและนักศึกษาทุกคณะ สาขาใดก็ได้ ขอเพียงเป็นคนที่มีความสนใจด้านการทำเกษตรกรรม เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตลอดทั้ง 4 วัน 3 คืน

รถแทรกเตอร์หลากหลายชนิดที่นำมาโชว์ในกิจกรรมครั้งนี้

FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง

สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “FARMNOVATION นวัตกรรมทำได้จริง” น้องๆ ทุกคนจะได้สนุกกับกิจกรรมที่คูโบต้าจัดให้ ดังนี้

 1. สุดยอดเทคโนโลยีจาก KUBOTA ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ แทรกเตอร์และรถดำนาควบคุมด้วยระบบ GPS ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร อีกทั้งนวัตกรรมอัจฉริยะจากคูโบต้า KUBOTA Intelligence Solutions ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)
 2. เยาวชนทุกคนเรียนรู้ ได้ดูด้วยตาตัวเอง ในการออกแบบและจัดการฟาร์มด้วยแนวคิดเกษตรรายได้สูง ทดลองใช้เครื่องปลูกผัก เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการปลูก ประหยัดเวลาและขั้นตอนการทำงาน
 3. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์นวัตกรรมคูโบต้าได้ก่อนใครในพื้นที่จริง ด้วยการฝึกการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร ผ่านกิจกรรมภายในคูโบต้าฟาร์ม ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่
เจ้าหน้าที่คูโบต้าแนะนำวิธีการใช้เครื่องจักรอย่างใกล้ชิด

Smart Tech ทดลองใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เช่น ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (โดรน)

เยาวชนเรียนรู้วิธีการบังคับโดรน
โดรนพ่นยาในแปลงนา

Smart Design ออกแบบการบริหารจัดการฟาร์มแบบครบวงจร

Smart Farmer เรียนรู้การจัดการแปลงผักตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่รายได้สูง

Smart Drive ทดลองขับเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การทำเกษตรได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนยังได้แชร์ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญทั้ง 3 ท่าน ทั้ง “คุณโอ๋-พีทูวอร์ชิป” เจ้าของฮิพอินทรีย์ฟาร์ม ผู้สร้างกระแสฟาร์มออร์แกนิกส์ใจกลางเมือง รับฟังมุมมองใหม่ๆ จาก “คุณจัง” เจ้าของร้านปลูกปั่น ผู้ริเริ่มธุรกิจรักษ์โลก ด้วยน้ำผักผลไม้ปั่นสดส่งสดทุกเช้าด้วยจักรยาน ปิดท้ายด้วย “คุณเอิน อุกฤษ” ผู้ก่อตั้งและ CEO หนึ่งในสตาร์ทอัพเพื่อเกษตรกรไทยที่เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก

สำหรับ โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2019 ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมบนพื้นที่ KUBOTA Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อตั้งโดย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ครอบคลุมพื้นที่ 200 ไร่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยเกษตรวิถีใหม่ที่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตารางเมตร รวมถึงการบริหารจัดการรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อนำพาเกษตรกรไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

แผนผังศูนย์เรียนรู้เกษตร Kubota farm

ปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่

นางสาวพชิรา อุ่นหะวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) และ นายเกียรติศักดิ์ ชาหนองอ้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อนต่างสถาบันที่มาเจอกันใน โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp พวกเขาเล่าว่า เป็นลูกหลานเกษตรกร ครอบครัวมีรายได้หลักจากภาคเกษตร พวกเขาจึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้า ที่จะช่วยประหยัดแรงงาน ทำงานเหนื่อยน้อยลง แถมได้งานเสร็จเร็วขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรต่างๆ อย่างมากมาย

นางสาวพชิรา อุ่นหะวงศ์ และ นายเกียรติศักดิ์ ชาหนอง

เยาวชน 120 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน ทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ ได้ครบถ้วนภายใน 1 วัน ได้แก่

รถแทรกเตอร์รุ่นยอดนิยม

ฐาน Smart drive แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

 1. รถเก็บข้าว เป็นรถที่สามารถเก็บข้าวได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถเก็บข้าวได้ 20 ไร่ ภายใน 1 วัน ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้มาก เหมาะสำหรับการทำเกษตรยุคปัจจุบัน
 2. รถขุดขนาดเล็กและรถขุดขนาดใหญ่ ที่ช่วยให้การขุดดินกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว รถขุดคูโบต้ามีความสามารถพิเศษคือ สามารถยกตีนตะขาบของรถขึ้นได้ทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อช่วยในการขุดดินได้
 3. รถแทรกเตอร์ ที่ทำให้การเตรียมดินนั้นง่ายขึ้น และมีความรวดเร็ว มีความสามารถพิเศษคือ สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็ว สามารถเบรกได้ทันทีโดยที่รถไม่ลื่นไถลเมื่อหยุดเบรก สามารถหมุนรถในที่แคบได้โดยใช้รัศมีน้อยมาก นวัตกรรมนี้ สุดยอดจริงๆ
รถแทรกเตอร์หลากหลายชนิดที่นำมาโชว์ในกิจกรรมครั้งนี้

ฐาน Smart Tech แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. โดรนอเนกประสงค์ สามารถพ่นปุ๋ย หรือยาฆ่าหญ้าได้ สามารถกำหนดพิกัดแปลงพืชที่เข้าไปปฏิบัติงานได้ เพื่อให้โดรนเข้าไปทำงานได้อัตโนมัตินั่นเอง
 2. เครื่องวัดสีของใบพืช (ไนโตรเจนมิเตอร์) สามารถใช้วัดค่าไนโตรเจนของพืช (ส่วนมากจะใส่ปุ๋ยช่วงข้าวต้นเล็ก) ช่วยให้รู้ว่า พืชขาดแร่ธาตุชนิดไหน จะได้ใส่ปุ๋ยได้ตามความต้องการของพืชเฉพาะจุดได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยหมดทั้งแปลง
 3. รถเตรียมดินเพื่อปลูก และรถปลูกข้าว เยาวชนที่เข้าโครงการได้ทดลองเตรียมดินก่อน จึงปลูกโดยใช้รถปลูกข้าว ทำให้การปลูกข้าวเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว

 

เยาวชนทดลองใช้รถปลูกข้าว

ฐาน Smart farmer แบ่งเป็น 4 ฐานย่อย ได้แก่

 1. ฐานเตรียมต้นกล้า ที่นี่เยาวชนจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืช 2 วิธี คือ วิธีแรก เป็นการปลูกพืชในถาด 100 หลุม โดยใช้ปุ๋ยแกลบเผาสีดำและส่วนผสมของปุ๋ยหมักนำมาผสมรวมกัน รดน้ำ ปลูกต้นกล้าพืช และย้ายกล้า วิธีที่สอง เป็นการปลูกพืชโดยใช้สำลี
 2. ฐานยกแปลงดินและปลูกต้นกล้า โดยใช้รถยกแปลงดินทำให้ดินสูงขึ้น ก่อนใช้รถปลูก ปลูกต้นกล้าลงไปในดินที่ยกขึ้น
 3. ฐานการให้น้ำพืช แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เป็นการให้น้ำแบบน้ำหยด รูปแบบที่สอง เป็นการให้น้ำแบบน้ำพุ่ง ส่วน รูปแบบที่สาม เป็นการให้น้ำแบบรางน้ำที่เหมาะสำหรับแปลงพืชที่มีขนาดใหญ่
 4. ฐานการทำปุ๋ยหมัก โดยใช้แกลบข้าวมาผสมกับปุ่ยหมักแล้วรดน้ำ เพื่อทำให้เกิดการย่อยสลาย กลายเป็นปุ๋ยหมักสำหรับใช้ปลูกพืชต่อไป
ฐานการทำปุ๋ยหมัก

ฐาน Smart design สอนให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบแปลงปลูกพืชให้เหมาะสมในสภาพพื้นที่แต่ละประเภท เช่น พื้นที่ลุ่มควรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำขัง ควรทำนาปลูกข้าว พื้นที่ลุ่ม น้ำไม่ท่วมขัง ควรปลูกพืชผักและผลไม้ ส่วนพื้นที่ดอนหรือพื้นที่ที่มีน้ำน้อย ควรปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ส่วนพื้นที่ราบสูงควรปลูกไม้ยืนต้น ประภทไม้ยางพารา เป็นต้น

ฐาน Smart design

ทั้งนี้ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีโอกาสสำรวจความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่า หลังเรียนจบการศึกษา พวกเขาหันมาทำอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นตั้ง 30% นับได้ว่า โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ประสบความสำเร็จในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ได้อย่างน่าพึงพอใจทีเดียว

หากใครอยากเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรที่ทันสมัย ของ Kubota farm จังหวัดชลบุรีแห่งนี้ ทางบริษัท สยามคูโบต้า ยินดีต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือเกษตรกรที่เข้าร่วมชมเป็นหมู่คณะ โดยติดต่อขอเข้าชมงานล่วงหน้า (สำนักงานใหญ่ นวนคร โทร : 02-909-0300) ส่วนเกษตรกรรายรายย่อย จะมีโอกาสให้เข้าดูงาน Kubota farm หลังเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2563