ธุรกิจห้าดาว ฉลองเปิด Five Star Salam จ.ยะลา สาขาแรกในสามจังหวัดภาคใต้ สร้างอาชีพ-รายได้ ให้ชาวมุสลิม

นายวรเชษ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน เปิดร้าน Five Star Salam สาขาผังเมือง 4 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสาขาแรกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสุนทร จักรษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์     ฟู้ดเชน จำกัด หรือ ธุรกิจห้าดาว พร้อมทั้ง นายวรพงศ์ เอื้อสุจริตวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภาคใต้, ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ผศ.ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา และแขกผู้เกียรติในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดี

Five Star Salamเป็นร้านที่ได้มาตรฐานฮาลาลทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภคชาวมุสลิมมั่นใจ โดยมีเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวมุสลิม