เกษตรกระบี่ จัดงานคัดสรรสุดยอดทุเรียนบ้านจังหวัดกระบี่ หวังฟื้นฟู อนุรักษ์ เพิ่มมูลค่า มีผู้สนใจส่งเข้าประกวดมากถึง 100 ราย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ กิจติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานการคัดสรรสุดยอดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดกระบี่ โดยมี นางระนอง  จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร จังหวัดกระบี่ (ตลาดเกษตรกร) ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมให้มีการกระจายพันธุ์ทุเรียนบ้านคุณภาพดีของจังหวัดกระบี่ สู่เกษตรกรให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจำหน่าย และการบริโภคทุเรียนบ้านในจังหวัดกระบี่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติได้รู้จักทุเรียนบ้านแพร่หลายยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรสนใจและนำผลทุเรียนบ้านมาลงทะเบียนเข้ามารับการคัดสรรไม่น้อยกว่า 100 ราย/ต้น

นายสมศักดิ์ กิจติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน นั้นถือเป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนในจังหวัดกระบี่ ที่จะได้จำหน่ายทุเรียนได้ปริมาณและราคาสูงขึ้น จึงขอให้พี่น้องได้ดูแลเอาใจใส่ให้สวนทุเรียน จะได้มีผลผลิตที่ มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด  มีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งมีรายได้ที่มั่นคง มีอาชีพยั่งยืนยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ขอประกาศผลการตัดสินการคัดสรรสุดยอดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดกระบี่ ปี2562 วันนี้ มีการตัดสินผู้ชนะทั้งหมด 8 รางวัล เงินรางวัลรวมจำนวน 7,000 บาท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท ได้แก่ นายสมศักดิ์ เอ่งฉ้วน (ต้นยมแดง)

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เป็นเงิน 1,500 บาท ได้แก่ นางณิชาพร เหมินทร์ (ต้นเหลืองตาน้อม)

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3  เป็นเงิน 1,000 บาท ได้แก่ นางรัตนา วงศ์แก้ว (ต้นทองส้ม)

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รางวัลชมชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1. นายสุขุม นาคกองแก้ว (ต้นขมิ้น)  2. นายชัชพงษ์ เอี่ยนเล่ง 3. นางรัตติกาล พยายาม 4. นางคณิต ฤทธิ์พันธ์  5. นางลอยวารี บุญสุข

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปทางหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้จัดกิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตรขึ้นอีกเรื่อยๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้หันมาใส่ใจดูแลสวนให้มีคุณภาพ มีผลผลิตที่มีความปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้เพิ่มและมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น” นายสมศักดิ์ กล่าว