มารู้จัก มะม่วงพันธุ์ R2 E2

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมเป็นคนชอบรับประทานมะม่วงพันธุ์ R2 E2 เพราะมีรสชาติไม่หวานเกินไป เนื้อแน่น ไม่มีเสี้ยน อีกทั้งผลกลมสวยงาม จ.ม.ฉบับนี้ ผมมีคำถามว่า ชื่อมะม่วงพันธุ์นี้เป็นมาอย่างไร และแหล่งพันธุกรรมอยู่ที่ไหน ผมขอคำแนะนำด้วยครับ ผมถือโอกาสขอบคุณคุณหมอเกษตร ทองกวาว มาเป็นการล่วงหน้าครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

สุวิทย์ อาริยะพงษ์

ตอบ คุณสุวิทย์ อาริยะพงษ์

มะม่วงพันธุ์ R2 E2 มีลักษณะประจำพันธุ์คือ เป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็ว อายุเพียง 2 ปี จะต้องตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มให้เตี้ยลง และให้ผลผลิตเมื่ออายุไม่เกิน 3 ปี ผลแก่เต็มที่มีรูปค่อนข้างทั้งกลมป้อม น้ำหนัก 500-1,000 กรัม ต่อผล เปลือกผลสีเหลือง แต่เมื่อได้รับแสงเต็มที่จะกลายเป็นมะม่วงแก้มแดงสวยงาม เนื้อผลสีเหลือง นุ่ม เหนียว และไม่มีเสี้ยน กลิ่นหอมอ่อนไม่ฉุน

มะม่วงพันธุ์ดังกล่าว มีนักวิชาการบางท่านอธิบายว่า มีการนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย การได้เชื้อพันธุ์มาโดยงานวิจัยยังไม่เบ็ดเสร็จ ยังอยู่ในแปลงทดลองและอธิบายเพิ่มเติมอีก ดังนี้

R2 E2 มีความหมายดังนี้ R2 ระบุว่า นำมาจากแถวที่ 2 (R : Row) ส่วน E2  มาจาก Experiment2 หรือการทดลองที่ 2

อย่างไรก็ตาม หลักวิชาการทางสถิติ (Statistic) การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตของพืชหลายสายพันธุ์ หรือหลายพันธุ์ มีการออกแบบให้มีการทดลอง (Experiment “ E) เช่น เปรียบเทียบผลผลิตมะม่วงหลายพันธุ์ คู่กับ ซ้ำ (Replication : R) การทำซ้ำหลายซ้ำ ทำให้การทดลองแม่นยำมากขึ้น ดังนั้น R จะเป็น Row หรือ Replication ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับ

ปัจจุบัน มีการส่งออกมะม่วงพันธุ์ R2 E2 ไปยังยุโรป และญี่ปุ่น บางส่วน แต่ปริมาณส่งออกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์น้ำดอกไม้ โดยปริมาณส่งออกรวมทั้งสิ้น 71,000 ตัน ตลาดสำคัญยังเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม

 

บทความก่อนหน้านี้อนิวรรตน์ พาน้อย ต้นแบบเกษตรอินทรีย์หนึ่งเดียว ของ หนองบัวลำภู
บทความถัดไปSmart SME EXPO 2019 สำเร็จเกินคาด !! คนเข้างานกว่า 110,250 คน แห่จองแฟรนไชส์น่าลงทุน ดันยอดเงินสะพัดกว่า 2,685 ล้านบาท